ΟΔΔΗΧ: Αντλησε 1,3 δισ. από 3μηνα έντοκα

To επιτόκιο ήταν αμετάβλητο στο 1,91% σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημοπρασίες που συνεχώς μειωνόταν. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

ΟΔΔΗΧ: Αντλησε 1,3 δισ. από 3μηνα έντοκα

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ.

To επιτόκιο ήταν αμετάβλητο στο 1,91% σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημοπρασίες που συνεχώς μειωνόταν. Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.362 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,36 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus