Συντηρείται το ρεκόρ 17ετίας σε νέες θέσεις εργασίας

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του οκταμήνου του 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 248.743 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση από το 2001 μέχρι σήμερα.

Συντηρείται το ρεκόρ 17ετίας σε νέες θέσεις εργασίας

Αρνητικό ήταν το ισοζύγιο θέσεων εργασίας τον Αύγουστο καθώς οι προσλήψεις ήταν κατά 14.402 λιγότερες από τις αποχωρήσεις (164.513 έναντι 178.915 αντίστοιχα). Ο αριθμός είναι πάντως ελαφρά καλύτερος έναντι του περσινού Αυγούστου (-16.128).

Παρ' όλα αυτά καταγράφεται σε σύνολο οκταμήνου η υψηλότερη επίδοση, από το 2001 μέχρι σήμερα, στην δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος– Αύγουστος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.588.065 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.339.322, εκ των οποίων οι 687.546 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 651.776 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Επομένως, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 248.743 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης παραμένει καθηλωμένο στο 47,62% με την μερική να βρίσκεται στο 38,51% και την εκ περιτροπής στο 13,87%.

Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα Ι, και προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Αύγουστο 2017 καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 14.402 θέσεις εργασίας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 164.513, ενώ οι αποχωρήσεις σε 178.915. Από τις 178.915 συνολικά αποχωρήσεις, οι 102.037 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 76.878 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Αύγουστος 2017 και Αύγουστος 2016, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 1.726 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Αύγουστο 2017 (αρνητικό ισοζύγιο 14.402 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-16.128) τον Αύγουστο του 2016.

Ο Αύγουστος 2017 είναι ο πρώτος μήνας που παρουσιάζει αρνητικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, μετά από έξι συνεχόμενους μήνες όπου το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης καταγραφόταν με θετικό πρόσημο, (βλ. πίνακα ΙΙΙ).

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.588.065 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.339.322, εκ των οποίων οι 687.546 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 651.776 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους 2017 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 248.743 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα (βλ. πίνακα IΙ ).

Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι παράλληλα, με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από 01.08.2017 έως και 31.08.2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε 546 απώλειες θέσεων εργασίας (βλ. πίνακα XV).

*Τα αναλυτικά στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus