Στο 21,1% υποχώρησε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Τα χαρακτηριστικά των ανέργων.

Στο 21,1% υποχώρησε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο

Την υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας στο 21,1% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 23,3% το πρώτο τρίμηνο και 23,1% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους καταγράφει με ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.791.408 άτομα και των ανέργων σε 1.016.571 άτομα. 

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 8,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, στο Νότιο Αιγαίο, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.

 

Στο 9,9% η μερική απασχόληση

Κατά το Β' τρίμηνο του 2017, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων εργάζονται ως μισθωτοί (66,1%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,7%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, εμφανίζεται αύξηση στην απασχόληση σε όλες τις κατηγορίες.

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 9,9%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 8,3%. Η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η προσωρινή απασχόληση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο καθώς και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,7%), οι επαγγελματίες (19,4%) και οι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς (11,1%). Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο εμφανίζεται μείωση στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, και αύξηση σε όλες τις άλλες κατηγορίες. Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, εμφανίζεται μείωση στα ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, στους τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, στους ειδικευμένους γεωργούς, κτηνοτρόφους, δασοκόμους και αλιείς και στους ειδικευμένους τεχνίτες, και αύξηση σε όλα τα άλλα επαγγέλματα.

Αν εξετάσουμε την εξέλιξη της κατανομής του πλήθους των απασχολουμένων σε ευρείες ομάδες επαγγελμάτων, παρατηρούμε ότι, κατά την περίοδο Α' τρίμηνο 2007 - Β' τρίμηνο 2017, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, μειώνεται το ποσοστό των απασχολουμένων σε μη χειρωνακτικά επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης και σε χειρωνακτικά με εξειδίκευση, ενώ παραμένει σχετικά σταθερό το ποσοστό των απασχολουμένων σε γεωργικά και στοιχειώδη επαγγέλματα. 

Αν εξετάσουμε την εξέλιξη του ποσοστού των απασχολουμένων σε ευρείς τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο Α' τρίμηνο 2007 - Β' τρίμηνο 2017, διαπιστώνουμε αύξηση του ποσοστού όσων εργάζονται στο εμπόριο, στις μεταφορές και στις επικοινωνίες, στα ξενοδοχεία και στην εστίαση και μείωση του ποσοστού όσων εργάζονται στις κατασκευές και στη βιομηχανία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (43,0%) δηλώνει ότι εργάστηκε 40-47 ώρες την εβδομάδα αναφοράς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (29,0%) δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Η πλειονότητα των απασχολουμένων (84,0%) δηλώνει ότι εργάστηκε τις συνήθεις ώρες, ενώ το 12,0% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε να εργάζεται περισσότερες ώρες, το 2,9% δηλώνει ότι έχει και δεύτερη εργασία, ενώ το 2,1% αναζητά εργασία, αν και εργάζεται.

Τα χαρακτηριστικά των ανέργων

Οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε γιατί απολύθηκαν (28,1%), είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (25,1%). Κατά το Β' τρίμηνο 2017, ο αριθμός των ανέργων που σταμάτησαν να εργάζονται, ανεξαρτήτως του λόγου που τερματισμού της εργασίας τους, εμφανίζεται μειωμένος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων εργαζόταν στον κλάδο του εμπορίου (18,5%). Σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα της προηγούμενης εργασίας τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (29,3%) απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,1%.

Η πλειονότητα των ανέργων (74,0%) αναζητά εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 91,5% των ανέργων αναζητά εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 24,4%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 9,8%.

*Δείτε το αναλυτικό δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus