Συνεργασία Invest in Greece και ANKO

O Οργανισμός Invest in Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα, προχώρησε στην υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ).

Συνεργασία Invest in Greece και ANKO
O Οργανισμός Invest in Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα, προχώρησε στην υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας με την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΚΟ).

Η συνεργασία στοχεύει στην προβολή της Δυτικής Μακεδονίας ως ελκυστικού τόπου για επενδύσεις, μέσω στοχευμένων δράσεων προώθησης και ανάδειξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπονται δράσεις όπως η διοργάνωση και συμμετοχή σε στοχευμένες εκδηλώσεις προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών επιλεγμένων επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας για συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις ή επιχειρηματικές συναντήσεις, καθώς και υλοποίηση από κοινού Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προς όφελος των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ, δημιουργήθηκε από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δημοσίου και τους συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου και των παραγωγικών τάξεων της περιοχής, και αποτελεί τον πρωτοποριακό επιστημονικό μηχανισμό στην προώθηση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 
Σκοπός της εταιρείας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και η συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus