Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για συντάξεις δημοσίου

Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Ασφαλισμένων (ΔΑΥΚ), σύμφωνα με όσα ορίζονται σε εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα.

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για συντάξεις δημοσίου
Την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Ασφαλισμένων (ΔΑΥΚ), σύμφωνα με όσα ορίζονται σε εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκου Λέγκα, υπενθυμίζει στις υπηρεσίες του Δημοσίου η Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στο σχετικό έγγραφο σημειώνεται ότι πολλές υπηρεσίες δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση για να αποκτήσουν δικαίωμα πρόσβασης στην εν λόγω εφαρμογή (e-ΔΑΥΚ) και επομένως δεν έχουν λάβει κωδικούς πρόσβασης, ούτε αναλυτικές πληροφορίες. Συνέπεια αυτού είναι να αποστέλλονται χειρόγραφα ΔΑΥΚ, τα οποία επιστρέφονται από την υπηρεσία συντάξεων, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της απονομής συντάξεων.

Σημειώνεται, ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ΔΑΥΚ ισχύει:

- από 10/11/2008 για το Υπουργείο Παιδείας (Διοικητικοί, Εκπαιδευτικοί).
- από 1/1/2009 για τα λοιπά Υπουργεία.
- από 1/4/2009 για τις Περιφέρειες, τις Νομ. Αυτοδιοικήσεις, και τους ΟΤΑ.
- από 1/7/2009 για τα Νοσοκομεία, τα ΝΠΔΔ, τις Ιερές Μητροπόλεις.
Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, η Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δέχεται Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης Ασφαλισμένων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δε χειρόγραφα θα επιστρέφονται.

Για την υλοποίηση του μέτρου απαιτείται σε πρώτη φάση η υποβολή αίτησης εκ μέρους των υπηρεσιών που δεν έχουν αποκτήσει δικαιώματα πρόσβασης στην εφαρμογή. Στη συνέχεια θα τους σταλεί σχετική απαντητική επιστολή με τους Κωδικούς Πρόσβασης και αναλυτικές οδηγίες.

Σημειώνεται ότι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών έχει ολοκληρωθεί κύκλος εκπαιδευτικών ημερίδων στην Αθήνα και την Περιφέρεια, ενώ οι εντεταλμένοι υπάλληλοι των υπηρεσιών μπορούν να βρουν υπόδειγμα αίτησης καθώς και τις απαιτήσεις σε υλικό και λογισμικό, στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.mof-glk.gr/syntaxeis/entypa.htm.

Με στόχο την υποστήριξη του όλου εγχειρήματος έχει δημιουργηθεί στην Υπηρεσία Συντάξεων Γραφείο ΔΑΥΚ, το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλέφωνα 210 3329126 & 210 3329263, FAX 210 3329726, e-mail στη Διεύθυνση dayk@mof-glk.gr)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus