Νωρίτερα στη σύνταξη (και) μπαμπάδες με ανήλικα

Και οι δύο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα είτε με ανήλικο τέκνο είτε ως τρίτεκνοι, σύμφωνα με την "Ελευθεροτυπία". Όμως, αυτή η παροχή δεν αφορά στο σύνολο των (ανδρών) δημοσίων υπαλλήλων.

Νωρίτερα στη σύνταξη (και) μπαμπάδες με ανήλικα
Και οι δύο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα είτε με ανήλικο τέκνο είτε ως τρίτεκνοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της "Ελευθεροτυπίας". Όμως, όπως σημειώνει η εφημερίδα, αυτή η παροχή δεν αφορά στο σύνολο των (ανδρών) δημοσίων υπαλλήλων.

Με βάση τον Νόμο 3865/10 (άρθρο 6 παρ. 11) εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις αυτές οι παλαιοί ασφαλισμένοι, όσοι στις 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει 25ετία. Αυτοί οι άνδρες δεν εξισώνονται με τις γυναίκες. Η συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων θα συνεχίσουν να συνταξιοδοτούνται με 35ετία είτε εξέρχονται χωρίς όριο ηλικίας είτε με τη συμπλήρωση του 58ου έτους (προσληφθέντες από το 1983 και μετά). Δεν υπάγονται, δηλαδή, στις νέες διατάξεις για τη συνταξιοδότηση στο 60ό έτος με 40 έτη ασφάλισης (μαζί με τα πλασματικά χρόνια).

Έτσι, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2010 έχουν την ευχέρεια να συνταξιοδοτηθούν:

- Και οι δύο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι (όχι διαζευγμένοι) στο 52ο έτος της ηλικίας τους (και στο 57ο με πλήρη) στις περιπτώσεις όπου έχουν φέτος 21 έτη ασφάλισης (μαζί με τα 4 πλασματικά χρόνια) και έχουν ανήλικο τέκνο.

- Επίσης και οι δύο γονείς μπορούν να βγουν στη σύνταξη στο 52ο έτος στην περίπτωση όπου έχουν τρία παιδιά και συμπληρώνουν (μαζί με τα πλασματικά) 21 έτη ασφάλισης φέτος (17 πραγματικά).

Όπως αναφέρει η "Ελευθεροτυπία", οι ανωτέρω διευκρινίσεις αναμένεται να δοθούν σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών το επόμενο διάστημα. Επίσης, θα ξεκαθαρίζεται ότι για τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ασφάλισης (25 για ανήλικο τέκνο και 21 για τους τριτέκνους) δεν θα μπορεί να γίνει χρήση πλασματικού χρόνου από τα παιδιά. Και αυτό καθώς δεν μπορεί να γίνει διπλή χρήση του ίδιου δικαιώματος, αφενός για θεμελίωση και αφετέρου για πρόωρη έξοδο.

Επίσης, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας θα προβλέπεται η ευχέρεια και στους δυο εργαζόμενους γονείς (στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα) να αναγνωρίζουν πλασματικό χρόνο από τα παιδιά τους (ένα έτος για το πρώτο παιδί, δύο για το δεύτερο και 5 συνολικά για 3 παιδιά και πάνω). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι ευχερέστερη η αναγνώριση των εκάστοτε πλασματικών ετών για τη συνταξιοδότηση με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας.

Όμως, η αναγνώριση θα γίνεται με την καταβολή αντιτίμου (στο 20% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη για κύρια σύνταξη, ή περίπου 152 ευρώ για κάθε μήνα). Και αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω έτη θα προσμετρώνται και για τη βελτίωση (προσαύξηση) της σύνταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus