ΤΕΑΔΥ: Αλλαγή στο τρόπο πληρωμής των επικουρικών

Το ΤΕΑΔΥ, ανακοινώνει ότι από 1/1/2012 αλλάζει τον τρόπο πληρωμής των Επικουρικών Συντάξεων. Ανά δίμηνο, αντί τρίμηνο, οι καταβολές με απευθείας πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών.

ΤΕΑΔΥ: Αλλαγή στο τρόπο πληρωμής των επικουρικών
Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), ανακοινώνει ότι από 1/1/2012 αλλάζει τον τρόπο πληρωμής των Επικουρικών Συντάξεων που χορηγεί το Ταμείο. Ανά δίμηνο, αντί τρίμηνο, οι καταβολές με απευθείας πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών..

Ειδικότερα:

Α. .Όλες οι Επικουρικές Συντάξεις του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., ανεξαρτήτως (πρώην) Υπηρεσιακής Μονάδας, θα καταβάλλονται στους δικαιούχους κάθε δίμηνο, αντί τρίμηνο, με απευθείας πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών τους.

Η πληρωμή θα γίνεται στις παρακάτω ημερομηνίες:

1η Φεβρουαρίου - για το 1ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου)
1η Απριλίου - για το 2ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου)
1η Ιουνίου - για το 3ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου)
1η Αυγούστου - για το 4ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου)
1η Οκτωβρίου - για το 5ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου)
1η Δεκεμβρίου - για το 6ο δίμηνο (Ποσό σύνταξης από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου)

Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, της πρώην ΙΑ Υπηρεσιακής Μονάδας (Τελωνειακών) των οποίων η καταβολή της Επικουρικής Σύνταξης θα εξακολουθήσει να γίνεται την 13η ημέρα κάθε μήνα , του Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. και του Τ.Α.Δ.Κ.Υ. οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται την 24η ημέρα κάθε μήνα.

Β. Ενημερωτικά σημειώματα, με την ανάλυση των καταβαλλόμενων ποσών των συντάξεων και κρατήσεων, θα αποστέλλονται στους δικαιούχους μία φορά ετησίως μαζί με τη φορολογική βεβαίωση.

Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στο ποσό της σύνταξης τους ή των κρατήσεων θα γίνεται επί πλέον ενημέρωση.

Για όλα τα παραπάνω οι συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θα ενημερωθούν αναλυτικά με προσωπική επιστολή που θα τους αποσταλεί μαζί με το ενημερωτικό σημείωμα για τις συντάξεις που τους έχουν καταβληθεί για το 3ο και 4ο τρίμηνο του έτους 2011.

Στην ίδια επιστολή, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων από τις Υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. θα παρέχονται οδηγίες:

α. για την περίπτωση μεταβολής των ατομικών στοιχείων (αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης, διεύθυνσης κατοικίας, τραπεζικού λογαριασμού , δελτίου ταυτότητας κ.ά.) και
β. για την περίπτωση διακοπής, αναστολής ή μείωσης της κύριας σύνταξής τους (από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ι.Κ.Α, Ταμείο Νομικών κ.ά), προς αποφυγή λήψεως δυσμενών μέτρων (καταλογισμός, αναστολή συντάξεων κ.λ.π).

Επίσης, ενημερώνουν ότι, η αναβαθμισμένη ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (www.teady.gr ), (η οποία ήδη χρησιμοποιείται ευρέως), παρέχει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, να αντλήσουν πληροφορίες καθώς και να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες μέσω e-mail (teady@teady.gr), για θέματα που τους απασχολούν όπως:

Τις Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης, τη Συνταξιοδότηση των Μελών της Οικογενείας , τον Υπολογισμό της Σύνταξης, την Αναγνώριση της Προϋπηρεσίας, τη Χορήγηση δανείων, τις Επιστροφές Εισφορών, τις αρμοδιότητες και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Ταμείο, τις Επικουρικές Συντάξεις, τους Ασφαλισμένους και τους Πόρους του Ταμείου, καθώς και τα σχετικά ΕΝΤΥΠΑ που πρέπει να υποβληθούν για κάθε αίτημα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus