Καταργούνται θέσεις και ειδικότητες στο Δημόσιο

Ένα σχέδιο που θέτει σε διαθεσιμότητα 2.000 δημοσίους υπαλλήλους μέσω της κατάργησης θέσεων, κατηγοριών και κλάδων επεξεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καταργούνται θέσεις και ειδικότητες στο Δημόσιο
Ένα σχέδιο που θέτει σε διαθεσιμότητα 2.000 δημοσίους υπαλλήλους μέσω της κατάργησης θέσεων, κατηγοριών και κλάδων επεξεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.   

Πηγές στο υπουργείο τόνιζαν ότι "πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα σπάσουμε όλα τα στεγανά που κρατούν υπαλλήλους «εγκλωβισμένους» σε υπηρεσίες υπερστελεχωμένες ή σε ειδικότητες που δεν συμβαδίζουν με μια σύγχρονη διοίκηση και ότι θα υπάρχουν πλήρεις δυνατότητες να μεταφέρεται προσωπικό εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών της διοίκησης και εκεί όπου ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα προσόντα του".

Με τη νομοθετική παρέμβαση, το υπουργείο προχωρά στην άμεση εφαρμογή ενός σχεδίου κινητικότητας 2.000 υπαλλήλων - ως πρώτο δείγμα:

α) Καταργούνται θέσεις ειδικοτήτων, κατηγοριών και κλάδων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων τους και οι υπάλληλοί τους τίθενται σε διαθεσιμότητα, με σκοπό την άμεση μετακίνησή τους.

β) Οι υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί σε πειθαρχικά συμβούλια για βαριά σοβαρά πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα τίθενται σε αργία

Το σχήμα της κινητικότητας αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα και εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Ενίσχυση του πλαισίου κινητικότητας

Ριζική αναμόρφωση του υπαλληλικού δικαίου: Η κινητικότητα εξαπλώνεται σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα και σε κάθε κατεύθυνση μέσα σε αυτόν.

Διευρύνεται σημαντικά ο θεσμός της υποχρεωτικής μετάταξης ή μεταφοράς προσωπικού, με στόχο την αξιοποίηση των υπαλλήλων ανάλογα με τα προσόντα και την κατάρτισή τους και με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και τις βιοτικές τους ανάγκες. Στην κατηγορία αυτήν υπάγεται και το προσωπικό (μόνιμο και ΙΔΑΧ) δημοσίων υπηρεσιών και ΝΠΔΔ, του οποίου οι οργανικές θέσεις καταργούνται.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι υπάλληλοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για μέχρι 1 έτος με το 75% των αποδοχών (σύμφωνα με το υπαλληλικό δίκαιο). Στη διάρκεια της διαθεσιμότητας, μετά την οποία σύμφωνα με τον ισχύοντα υπαλληλικό κώδικα εφόσον ένας υπάλληλος δεν μεταταγεί τότε απομακρύνεται, διευρύνονται οι δυνατότητες για το προσωπικό:

-να μετατάσσεται εκουσίως
-να μετατάσσεται υποχρεωτικά
-να υπάγεται σε προγράμματα επανεκπαίδευσης και επανακατάρτισης μέχρι να μεταφερθεί ή να μεταταγεί.

Στόχος είναι η βέλτιστη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού μέσα στη διοίκηση, δεδομένου ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί σημαντικά μέχρι το 2015 (κατά το 1/3 σε σχέση με το 2009), ενώ ήδη παρατηρείται αθρόα αποχώρηση-συνταξιοδότηση υπαλλήλων. Τα κενά που δημιουργούνται πρέπει να μπορούν να καλύπτονται κατά τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο. Έτσι, οι ίδιοι οι υπάλληλοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να μεταταγούν ή να μεταφερθούν, που λαμβάνεται υπόψη μαζί με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους, την οικογενειακή τους κατάσταση και τα βιοτικά τους συμφέροντα.

2. Κατάργηση ειδικοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες

Εντάσσονται αμέσως στο σχήμα κινητικότητας υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται σε ειδικότητες, κατηγορίες και κλάδους που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων όπου ανήκουν. Βασικό κριτήριο για την επιλογή αυτής της κατηγορίας υπαλλήλων είναι να έχουν προσληφθεί χωρίς καμία διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υπάλληλοι αυτοί ούτε θα τιμωρηθούν, ούτε θα υποβιβαστούν, ούτε θα οδηγηθούν υποχρεωτικά στην έξοδο. Θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες όπου διαπιστώνονται πραγματικές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό.

Λαμβάνεται κάθε μέριμνα προκειμένου οι υπηρεσίες από όπου προέρχονται οι υπάλληλοι αυτοί να μην αποψιλωθούν από προσωπικό και να μην επηρεαστεί στο ελάχιστο η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 

3.  Ενίσχυση του νέου πειθαρχικού δικαίου

Ταυτόχρονα, το νέο και αυστηρότερο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημοσίους υπαλλήλους ενισχύεται προκειμένου να μην παραμένουν στη θέση τους στην υπηρεσία υπάλληλοι εναντίον των οποίων εκκρεμεί σοβαρή ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Έτσι μπορεί να προστατευθεί το κύρος των δημοσίων υπαλλήλων και το συμφέρον των ίδιων των κρατικών υπηρεσιών.

Διευρύνονται οι περιπτώσεις όπου οι υπάλληλοι τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία, εφόσον διώκονται για σοβαρά ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία μέχρι να καταδικαστούν τελεσίδικα ή να αθωωθούν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus