Υπό αυστηρή εποπτεία οι τράπεζες

Εγκατάσταση επιτρόπων σε όλες τις τράπεζες που θα δεχθούν κρατική βοήθεια προβλέπουν οι συμβάσεις τις οποίες θα κληθούν να υπογράψουν εκείνες με το TXΣ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του Euro2day.

Υπό αυστηρή εποπτεία οι τράπεζες
Εγκατάσταση επιτρόπων σε όλες τις τράπεζες που θα δεχθούν κρατική βοήθεια προβλέπουν οι συμβάσεις τις οποίες θα κληθούν να υπογράψουν εκείνες με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του Euro2day.

Το draft του μνημονίου, που αποκάλυψε τον Οκτώβριο το Euro2day, προέβλεπε ότι το ΤΧΣ θα υπογράψει συμβάσεις παρακολούθησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης, τα οποία θα εφαρμόσουν οι τράπεζες που θα προσφύγουν σε αυτό. 

Ειδικότερα, προβλέπεται να εγκατασταθούν επίτροποι βασικό έργο των οποίων θα είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων αναδιάρθρωσης. Εκείνοι θα υποβάλλουν τριμηνιαίες εκθέσεις διακυβέρνησης, αλλά και ad hoc εκθέσεις, όποτε απαιτείται.

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι θα μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές στις εκτελεστικές επιτροπές και σε άλλες κρίσιμες επιτροπές, συμπεριλαμβανομένων αυτών της διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου.

Θα έχουν επίσης πρόσβαση στα πρακτικά του Δ.Σ. των τραπεζών και θα αναφέρονται απευθείας στην τρόικα. Κοινώς, η άσκηση διοίκησης στις τράπεζες θα βρίσκεται υπό την αυστηρή εποπτεία των πιστωτών.

Ο παραπάνω έλεγχος συνεπάγεται ότι θα υπάρχει αυστηρή παρακολούθηση χορηγήσεων, έλεγχος της πολιτικής ρυθμίσεων και διαγραφών όλων των δανείων του παρελθόντος και βεβαίως πλήρης εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, με διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εκτελεστικών και μη μελών του Δ.Σ. και επανασύσταση, όπου de facto έχουν καταργηθεί, των επιτροπών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης στις συνεδριάσεις των οποίων θα παρίσταται, όπως προαναφέρθηκε, ο επίτροπος.

Ταυτόχρονα, με τις συμβάσεις θα ρυθμίζονται αυστηρά θέματα χορηγήσεων δανείων προς μέλη Δ.Σ. και συνδεδεμένα μέλη, στελέχη και εργαζόμενους στις τράπεζες. Οι παραπάνω κατηγορίες δανειοληπτών θα ταξινομούνται και θα παρακολουθούνται ξεχωριστά.

Οι όροι χορήγησης των δανείων προς την παραπάνω κατηγορία προσώπων δεν θα διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς των υπόλοιπων δανειοληπτών, το ύψος των δανείων θα διαμορφώνεται στο πενταπλάσιο των ετήσιων αποδοχών τους, αν πρόκειται για ενυπόθηκα, και προκειμένου για μη εξασφαλισμένα δάνεια δεν θα υπερβαίνει το πενταπλάσιο των μηναίων αποδοχών τους.

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος δανείων που έχουν χορηγήσει οι τράπεζες προς μέλη του Δ.Σ. και συνδεδεμένα μέλη αποτελούσε prior action για την εκταμίευση της δόσης και σύμφωνα με τον Χαμαιλέοντα ολοκληρώθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή.

Πλαφόν μπαίνει και σε άλλη μία αμαρτωλή κατηγορία χορηγήσεων, τα δάνεια σε πολιτικά κόμματα. Οι συμβάσεις παρακολούθησης προβλέπουν ότι ο ρυθμός χορηγήσεων προς τα κόμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό χορηγήσεων της τράπεζας.

Αναφορικά με τις αμοιβές των management teams των τραπεζών που θα δεχθούν κρατική βοήθεια, οι συμβάσεις προβλέπουν εναρμονισμό στο γενικότερο πνεύμα συγκράτησης του κόστους, όπως ακριβώς συνέβη και στις άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες που δέχθηκαν βοήθεια, ενώ αφήνεται ανοιχτή η δυνατότητα ικανοποιητικών μπόνους εφόσον επιτευχθούν οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του προγράμματος αναδιάρθρωσης.

Τον ρόλο των επιτρόπων θα αναλάβουν αξιόπιστες διεθνώς ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες συμβούλων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus