ΤΑΙΠΕΔ: Ποιο είναι το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

Στα μέσα Σεπτεμβρίου τοποθετήθηκε στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) η δικηγόρος Ελένη Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφη του Γ. Παπακωνσταντίνου. Ο ρόλος του συμβουλίου.

ΤΑΙΠΕΔ: Ποιο είναι το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
Στα μέσα Σεπτεμβρίου τοποθετήθηκε στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) η δικηγόρος Ελένη Παπακωνσταντίνου, η εξαδέλφη του πρώην υπουργού Γ. Παπακωνσταντίνου, το όνομα της οποίας (όπως και του συζύγου της Συμεών Σικιαρίδη) είχε αφαιρεθεί, κατά τους οικονομικούς εισαγγελείς, από τη λίστα Λαγκάρντ.

Τα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων διορίστηκαν ένας-ένας το τελευταίο οκτάμηνο και τρία εξ αυτών είναι επιλογές της τρόικας.

Η κ. Παπακωνσταντίνου επελέγη ως δικηγόρος καθώς «μέχρι τότε συμμετείχαν κυρίως στελέχη του χρηματοπιστωτικού χώρου και των τραπεζών», υποστήριζαν τότε στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ. Μέχρι τον Σεπτέμβριο υπήρχαν μόνο πέντε μέλη στο Συμβούλιο, μολονότι ο ιδρυτικός νόμος του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει πως είναι επταμελές. Ακόμα και σήμερα εκκρεμεί ο διορισμός ενός μέλους από την ελληνική πλευρά.

Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων είναι ο Γκίκας Μάναλης, ο οποίος διετέλεσε οικονομικός διευθυντής της First Business Bank του ομίλου Ρέστη και πρώην αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης οι κ. Σπύρος Λιούκας (καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Γρηγόρης Δούνης (διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου - ΕΤΑΔ), Bernd Siegfried και Pedro Domingo.

Ο κ. Siegfried είναι επιτελικό στέλεχος της κρατικής τράπεζας Ανάπτυξης (KfW) της Γερμανίας.

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά χωρίς τη δική του έγκριση είναι δύσκολο να προχωρήσουν ορισμένες αποφάσεις του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υποχρεωτικά σε αρκετές περιπτώσεις παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. «Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για την έκδοση της οποίας προβλέπεται η προηγούμενη υποχρεωτική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, είναι απολύτως άκυρη, αν εκδοθεί χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή», αναφέρεται στον ιδρυτικό νόμο.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ «οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο τυχόν εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου».

Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί υποχρεωτικά «για τις συμβάσεις που αφορούν την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου ή εταιρείας της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο, καθώς και στις συμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση περιουσιακού στοιχείου, εφόσον για τις τελευταίες απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου» και «για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για γνωμοδότηση, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου».

Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί μέσα σε εύλογη προθεσμία που τίθεται από το διοικητικό συμβούλιο, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες.

Επιπλέον, το Συμβούλιο «μπορεί να εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου τη λήψη μέτρων που κρίνει κατάλληλα για την επίτευξη των σκοπών του Ταμείου. Το διοικητικό συμβούλιο παρέχει στο Σ.Ε. κάθε στοιχείο ή πληροφορία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής του».

Φώτης Κόλλιας fotisk2@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus