Η Πειραιώς παίρνει Τράπεζα Κύπρου και CPB

Στην Πειραιώς πέρασαν οι εν Ελλάδι δραστηριότητες Κύπρου και CPB. Πλήρης επιβεβαίωση των αποκλειστικών πληροφοριών του Euro2day.gr. Το μερίδιο αγοράς και η προίκα των προβλέψεων 8 δισ. "Σημαντική κίνηση", λέει ο Σάλλας.

Η Πειραιώς παίρνει Τράπεζα Κύπρου και CPB
Στην Τράπεζα Πειραιώς πέρασαν, οι εν Ελλάδι δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου και της Cyprus Popular Bank, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Euro2day.gr.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση: "Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά την συνεδρίαση του Γενικού του Συμβουλίου στις 22 Μαρτίου 2013, ενέκρινε την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την εξαγορά των υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Η συναλλαγή τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού".


Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε αμέσως μετά την εξέλιξη αυτή:

« Ανταποκριθήκαμε στην ανάγκη να προστατευτούν απόλυτα οι καταθέτες των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να υπάρξει από ελληνικής πλευράς βοήθεια στα σχέδια εξόδου της Κύπρου από την κρίση. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μία ακόμη σημαντική κίνηση στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπου η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει από την πρώτη στιγμή, ως βασικός πυλώνας, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας και την προοπτική ανάκαμψης, μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας ΚύπρουΓιάννης Πεχλιβανίδης, φέρεται να αναλαμβάνει να "τρέξει" τις δραστηριότητες των δυο τραπεζών στην Ελλάδα, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη συναλλαγή.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς, με την κίνηση αυτή, κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση στην εγχώρια τραπεζική αγορά και παίρνει προίκα προβλέψεις που αντιστοιχούν στο 33% του χαρτοφυλακίου μεταβιβαζόμενων δανείων.

Η Ελλάδα και η Κύπρος ανακοίνωσαν, νωρίτερα, ότι επήλθε συμφωνία για τη συντεταγμένη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικών που διατηρούν στην Ελλάδα τα υποκαταστήματα της Cyprus Popular Bank και της Τράπεζας Κύπρου. Αντίθετα, η εν Ελλάδι δραστηριότητα της Ελληνικής Τράπεζας εξαιρείται από τη συμφωνία λόγω μικρού μεγέθους (περί τα 2 δισ. ευρώ δάνεια και καταθέσεις 300 εκατ. ευρώ).

Η απόφαση δίνει βαθιά ανάσα στους καταθέτες της CPB στην Ελλάδα, καθώς διασφαλίζει τις καταθέσεις και άνω των 100 χιλ. ευρώ ανεξαρτήτως των αποφάσεων που θα λάβει η Κύπρος για την εξυγίανση της τράπεζας.

Οι δύο προαναφερόμενες κυπριακές τράπεζες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστημάτων και έχουν χορηγήσει δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 22 δισ. ευρώ, ενώ διατηρούν καταθέσεις περίπου 13,1 δισ. ευρώ.

Το σχέδιο μεταβίβασης, που αποκάλυψε το Euro2day, προβλέπει ότι οι κυπριακές τράπεζες θα μεταβιβάσουν το σύνολο των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων τους (καταστήματα, προσωπικό, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού), αφού πρώτα τις ανακεφαλαιοποιήσουν και σχηματίσουν προβλέψεις για δάνεια που να αντιστοιχούν στο δυσμενές σενάριο της Pimco.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επί δανείων ονομαστικής αξίας 22 δισ. ευρώ οι προβλέψεις θα ανέλθουν σωρευτικά, σε περίπου 7,2 δισ. ευρώ. Έτσι, το δανειακό χαρτοφυλάκιο πωλείται στο 67% της ονομαστικής του αξίας, μαζί με τις καλύψεις του. Το καθαρό δανειακό χαρτοφυλάκιο (χορηγήσεις μείον οι προβλέψεις) διαμορφώνεται σε 15 δισ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι το δυσμενές σενάριο της Pimco ήταν αρκετά αυστηρό και ως εκ τούτου συντηρητικό, στελέχη ελεγκτικών εταιρειών εκτιμούν ότι πιθανώς να προκύψει για τον αγοραστή κρυμμένη αξία. Δηλαδή να υπάρξει στο μέλλον ανάκτηση προβλέψεων στην περίπτωση βέβαια όπου η ελληνική οικονομία σταθεροποιηθεί.

Το σταθμισμένο ενεργητικό μετά τη διενέργεια των παραπάνω προβλέψεων του εν Ελλάδι χαρτοφυλακίου των κυπριακών τραπεζών διαμορφώνεται σύμφωνα με την αρχική προσέγγιση σε 14 - 14,5 δισ. ευρώ και θα χρειαστεί κεφάλαια ως και 1,5 δισ. ευρώ για να πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος (ελάχιστο Core Tier I στο 9%).


Με τίμημα 1 δισ. η εξαγορά

Τα παραπάνω κεφάλαια θα τα βάλουν, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι κυπριακές τράπεζες σε αναλογία 67-33%. Από τα 1,5 δισ. δηλαδή, το ΤΧΣ θα καλύψει το 1 δισ. ευρώ και οι κυπριακές τράπεζες τα υπόλοιπα 500 εκατ.

Πρόκειται για αλλαγή στο αρχικό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε ότι ΤΧΣ και κυπριακές τράπεζες θα έβαζαν από 750 εκατ. έκαστος για να ανακεφαλαιοποιήσουν τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα Τράπεζας Κύπρου και CPB.

Η αλλαγή αποτελεί κίνηση βοηθείας της Ελλάδας προς την Κύπρο, η οποία συνετέλεσε στην ευόδωση της συμφωνίας και μειώνει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών κατά 250 εκατ. ευρώ.

Ο αγοραστής καλείται να αγοράσει τις εν Ελλάδι δραστηριότητες των κυπριακών τραπεζών στο 67% της λογιστικής τους αξίας, ήτοι με "τίμημα" ύψους 1 δισ. 

Το σχέδιο προβλέπει ότι θα υπάρξει οριστική αποτίμηση των διασπώμενων και πωλούμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, βάσει της οποίας θα καθοριστούν και οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες αλλά και οι προβλέψεις.


Γιατί προκρίνεται η πώληση πακέτο

Η πολιτική ηγεσία και η εποπτική αρχή προκρίνουν, όπως έχει γράψει το Euro2day, την πώληση «πακέτο» των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων των κυπριακών τραπεζών, λύση που εξυπηρετεί τη διαμόρφωση ενός περισσότερο ισορροπημένου χαρτοφυλακίου, ενώ αποφεύγονται και οι πιο χρονοβόρες διαδικασίες της τμηματικής πώλησης.


Αναστασιάδης: Υπήρξε αγαστή συνεργασία με την Ελλάδα

Η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας αναφέρει: "Σε επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αντώνη Σαμαρά επιβεβαιώθηκε η ρύθμιση του ζητήματος της αποξένωσης των ελλαδικών παραρτημάτων των κυπριακών τραπεζών, με τους ευνοϊκότερους υπό τις συνθήκες όρους, με σημαντικό όφελος για την κυπριακή πλευρά.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του ιδίου και του Κυπριακού Ελληνισμού για την αμέριστη συμπαράσταση του πολιτικού κόσμου και του λαού της Ελλάδας στις δύσκολες ώρες που διέρχεται η Κύπρος και επιθυμεί να ενημερώσει τον κυπριακό λαό για τη συνεχή και στενή συνεργασία που διέκρινε τις σχέσεις των δύο πλευρών από το Eurogroup της 15ης Μαρτίου μέχρι την οριστική διευθέτηση των παραρτημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Τα πραγματικά γεγονότα απαντούν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο στις διάφορες φήμες και πληροφορίες που καλλιεργούνταν τις τελευταίες ημέρες περί δήθεν ουδετερότητας ή και αδιαφορίας της Eλληνικής Kυβέρνησης έναντι της Κύπρου. Σε όλο αυτό το διάστημα η συμπαράσταση της Ελλάδας ήταν δεδομένη και γι' αυτό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει τις ευχαριστίες του".


Στουρνάρας: Θωρακίζεται το σύνολο των καταθέσεων

Από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι ξεκινά αμέσως η διαδικασία απόκτησης των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα από ελληνικό τραπεζικό όμιλο, σε στενή συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

«Με την εξέλιξη αυτή, η Ελλάδα θωρακίζεται καθώς το σύνολο των καταθέσεων των πολιτών στις κυπριακές τράπεζες διασφαλίζεται απόλυτα.

Εργαζόμαστε νυχθημερόν τόσο για την απόλυτη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, όσο και για την εύρεση μιας βιώσιμης λύσης για την οικονομία της Κύπρου και των πολιτών της»,
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus