Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Quest: Ικανοποίηση Φέσσα για τις επιδόσεις του 2016

Ποιες θυγατρικές του Ομίλου βελτίωσαν τις οικονομικές επιδόσεις τους την προηγούμενη χρονιά. Τα δύο έκτακτα γεγονότα που συνέβησαν το 2016 και τα σχέδια επέκτασης της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ που δρομολογεί την ένταξή της στο ΧΑ.

Quest: Ικανοποίηση Φέσσα για τις επιδόσεις του 2016

Τη σαφή ικανοποίησή του για την πορεία του Ομίλου Quest κατά την περασμένη χρονιά εξέφρασε ο πρόεδρός του κ. Θεόδωρος Φέσσας, στο περιθώριο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης, την Παρασκευή.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Quest Holdings ανέφερε ότι το 2016 ήταν μια πραγματικά καλή χρονιά για τον Όμιλο, καθώς συνοδεύτηκε από άνοδο του κύκλου εργασιών, του EBITDA και της καθαρής κερδοφορίας. 

Σημείωσε μάλιστα ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, συνεχίστηκε η εικόνα του εννεαμήνου (έχουν δημοσιευθεί οι σχετικές λογιστικές καταστάσεις) και πως τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από δύο μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα -το ένα θετικό και το άλλο αρνητικό- που σε μεγάλο βαθμό αλληλοεξουδετέρωσαν την επίδρασή τους.

Το θετικό γεγονός αφορά τα έκτακτα κέρδη που προήλθαν από την πώληση μονάδων της θυγατρικής Quest Energy και το αρνητικό, τη (λογιστική, αλλά μη πραγματοποιηθείσα) ζημία που προέκυψε από την απομείωση στην αξία των ακινήτων τα οποία κατέχει ο Όμιλος.

Το βέβαιο είναι πως οι θυγατρικές ACS, Unisystems (λόγω της ανάληψης πρόσθετων εργασιών στο εξωτερικό) και I-Square ανέβασαν και άλλο τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Η θυγατρική επίσης Card Link αύξησε μεν κατά πολύ τον όγκο των εργασιών της, ωστόσο παρέμεινε σε ζημιογόνο αποτέλεσμα εξ’ αιτίας των πολύ μεγάλων επενδύσεων και των αντίστοιχα υψηλών αποσβέσεων που ενεγράφησαν (ταχύτατη ανάπτυξη εργασιών σε συνδυασμό με εμπροσθοβαρή απεικόνιση των εξόδων).

Ο αριθμός των μηχανημάτων POS της Card Link αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ μέσα στο 2017, λόγω και του νέου θεσμικού πλαισίου που υποχρεώνει επιχειρήσεις να δέχονται πληρωμές μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Σε ότι αφορά τις προοπτικές του 2017, ο κ. Φέσσας ανέφερε ότι είναι ενωρίς για προβλέψεις, καθώς σε σημαντικό ποσοστό τα μεγέθη θα επηρεαστούν από τις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, σημείωσε ότι η ρευστότητα του Ομίλου είναι ικανοποιητική και πως δουλειά της Quest Holdings είναι να ανιχνεύει υποσχόμενες επενδύσεις.

Τα σχέδια της BriQ Properties

Η έκτακτη γενική συνέλευση της Παρασκευής αποφάσισε να αναβάλει την απόφασή της για μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 2,30 ευρώ, με αντίστοιχη επιστροφή σε είδος στους μετόχους, προκειμένου να λάβουν τίτλους της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ.

H αναβολή έγινε για τυπικούς λόγους και το θέμα θα τεθεί προς έγκριση σε νέα έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων στις 7 Απριλίου.

Στόχος είναι να υποβληθεί το συντομότερο ο φάκελος εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και πιθανολογείται πως η ένταξη των μετοχών της BriQ Properties στο ΧΑ θα μπορούσε να γίνει στις αρχές του καλοκαιριού.
«Στόχος μας είναι η εταιρεία να μεγαλώσει, αλλά δεν θα κάνουμε κάποια νέα κίνηση πριν ολοκληρωθεί η είσοδός μας στο ΧΑ» δήλωσε ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, με τα στελέχη του Ομίλου να συμπληρώνουν πως ήδη ανιχνεύονται αγοραστικές ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων και πως η ανάπτυξη θα μπορούσε να προέλθει σε βάθος χρόνου:

Πρώτον, από τη χρησιμοποίηση των 3,5 εκατ. ευρώ που διαθέτει η BriQ Properties με τη μορφή μετρητών.

Δεύτερον, μέσα από έναν περιορισμένο δανεισμό της εταιρείας, έτσι ώστε η κεφαλαιακή διάρθρωση να παραμείνει υγιής.

Και τρίτον, μέσα από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, είτε με καταβολή μετρητών, είτε με εισφορά σε είδος.

 

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus