Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Intercontinental: Στις 7 Απριλίου η ΓΣ για ομολογιακό ως 3 εκατ. ευρώ

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων την αγορά ιδίων μετοχών, την τροποποίηση καταστατικού και τα νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Intercontinental: Στις 7 Απριλίου η ΓΣ για ομολογιακό ως 3 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000 ευρώ καλείται να εγκρίνει η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Intercontinental ΑΕΕΑΠ που πραγματοποιείται στις 7 Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα Prive στην Αίγλη Ζαππείου. 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις αμοιβές του ΔΣ, την αγορά ιδίων μετοχών, την τροποποίηση καταστατικού και τα νέα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus