Στις 15 Μαΐου η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ

Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνεται η εκλογή νέων μελών και η τροποποίηση άρθρων που αφορούν το ΔΣ.

Στις 15 Μαΐου η Γενική Συνέλευση του ΟΤΕ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει ο ΟΤΕ στις 15 Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητικό Μέγαρο της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 8 (Διοικητικό Συμβούλιο), 9 (Εκλογή, Σύνθεση και θητεία του ΔΣ) και 10 (Συγκρότηση και Λειτουργία ΔΣ) του καταστατικού.

2. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Τροποποίηση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Ανακοίνωση παραίτησης μελών και εκλογής νέων μελών του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

5. Διάφορες ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus