ΟΛΘ: Στις 28 Απριλίου τα αποτελέσματα του 2016

Η τακτική Γενική Συνέλευση της εισηγμένης αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

ΟΛΘ: Στις 28 Απριλίου τα αποτελέσματα του 2016

Ο ΟΛΘ ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο για το έτος 2017.

-Δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2016: Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2016 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.thpa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου της Παρασκευής 28.04.2017.

-Ετήσια ενημέρωση αναλυτών σχετικά με τα αποτελέσματα της εταιρίας: Τρίτη 30 Μαΐου 2017.

-Τακτική Γενική Συνέλευση: Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

-Αποκοπή μερίσματος: Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017.

-Δικαιούχοι μερίσματος (Record date): Τρίτη 1 Αυγούστου 2017.

-Έναρξη πληρωμής μερίσματος: Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017.

Η εταιρία θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για τη διαδικασία πληρωμής μερίσματος. Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus