Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Altec: Μετατροπή ομολογιών της Unisoft σε μετοχές

Η μητρική εταιρεία Altec συμμετέχει πλέον με 35,93% στο μετοχικό κεφάλαιο της Unisoft, η Eurobank με 19,61%, η Εθνική Τράπεζα με 18,09%, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ με 25,11%,η Attica Bank AΤE με 1,26% και η Alpha Bank με 8,13%.

Altec: Μετατροπή ομολογιών της Unisoft σε μετοχές

Η εταιρία Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ ανακοίνωσε, ότι σε συνέχεια της από 3/7/2017 Δήλωσης Μετατροπής Ομολογιών της Attica Bank AΤE, όσον αφορά το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο των 10 εκ. €, εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας UNISOFT A.E., από την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, οι 172.414 ομολογίες που κατέχει η ως άνω Τράπεζα, μετατρέπονται σε κοινές έγχαρτες, με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές, με βάση τον όρο 12 του προγράμματος με τον λόγο μετατροπής που ορίζεται εκεί ήτοι 0.001015.

Η Attica Bank AΤE, καθίσταται μέτοχος 175 νέων κοινών έγχαρτων με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής UNISOFT A.E. και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 10.500 € με την ενσωμάτωση των νέων μετοχών και διαμορφώνεται σε 834.960 €, διαιρούμενο σε 13.916 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 € έκαστη.

Η μητρική εταιρεία Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ συμμετέχει πλέον με 35,93% στο μετοχικό κεφάλαιο, η Eurobank Ergasias AE με 19,61 %, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ με 18,09%, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ με 25,11% και αντίστοιχα η Attica Bank AΤE με 1,26%.

Αντίστοιχα, η Αltec ανακοίνωσε, ότι από την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017, οι 1.212.808 ομολογίες που κατέχει η Alpha Bank, μετατρέπονται σε κοινές έγχαρτες, με δικαίωμα ψήφου ονομαστικές μετοχές, με βάση τον όρο 12 του προγράμματος με τον λόγο μετατροπής που ορίζεται εκεί ήτοι 0.001015.

Η Alpha Bank AE, καθίσταται μέτοχος 1.231 νέων κοινών έγχαρτων με δικαίωμα ψήφου ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής UNISOFT A.E. και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 73.860 € με την ενσωμάτωση των νέων μετοχών και διαμορφώνεται σε 908.820 €, διαιρούμενο σε 15.147 μετοχές ονομαστικής αξίας 60 € έκαστη.

Η μητρική εταιρεία Altec Συμμετοχών ΑΒΕΕ συμμετέχει πλέον με 33,01% στο μετοχικό κεφάλαιο, η Eurobank Ergasias AE με 18,02 %, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ με 16,62%, η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ με 23,07%, η Attica Bank AΤE με 1,16% και αντίστοιχα η Alpha Bank AE με 8,13%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus