ΔΕΗ: Πιστοποίηση με ISO 9001:2015 για το Σύστημα Πιστοποίησης

Η Επιχείρηση πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα για τη συμμετοχή της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΕΗ: Πιστοποίηση με ISO 9001:2015 για το Σύστημα Πιστοποίησης

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, ο Κλάδος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα για το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει σε ότι αφορά τις διαδικασίες για:

- την ημερήσια πρόβλεψη της ζήτησης των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ και την υποβολή της προβλεπόμενης στο ρυθμιστικό πλαίσιο Δήλωσης Φορτίου, για τη συμμετοχή της ΔΕΗ ΑΕ ως Προμηθευτής στην Αγορά Η/Ε και

- την παρακολούθηση των εξελίξεων του ρυθμιστικού πλαισίου της Αγοράς Η/Ε, τη διαμόρφωση των θέσεων της ΔΕΗ ως Προμηθευτής και την παρακολούθηση και γνωστοποίηση αρμοδίως των μεταβολών που αφορούν την Άδεια Προμήθειας Η/Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus