Σφακιανάκης: Μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων

Ο κ. Κρίστιαν Όλιβερ Τάκη του Σταύρου πρόκειται να αποκτήσει μέσω σχετικής σύμβασης μεταβίβασης 2.352.599 μετοχές της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Σφακιανάκης: Μεταβολές στα ποσοστά βασικών μετόχων

H εταιρεία Σφακιανάκης ανακοίνωσε ότι ο ο μέτοχος κ. Σταύρος Τάκη του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) πρόκειται να προβεί σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση OTC (αγορά) 948.957 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 11,99% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου). 

Αντίστοιχα, ο μέτοχος κ. Αθανάσιος Πλατιάς του Γεωργίου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν.3340/2005 και του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014) πρόκειται να προβεί σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση OTC (πώληση) 948.957 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (ήτοι ποσοστό 11,99% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου).

Επιπλέον, ο κ. Κρίστιαν Όλιβερ Τάκη του Σταύρου πρόκειται να αποκτήσει μέσω σχετικής σύμβασης μεταβίβασης 2.352.599 μετοχές της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. από την κα Αικατερίνη Σφακιανάκη του Νικολάου (αυτές οι μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,33% της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. η οποία κατέχει το 49,39% της εισηγμένης ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus