Αισιοδοξία Eldorado ότι θα δικαιωθεί στη διαιτησία

Επιβεβαίωσε την έκδοση των αδειών η εταιρία, περιμένει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση για τη διαιτησία. Αν εγκριθούν όλες οι άδειες και υπάρξει σαφήνεια για τη διαδικασία, θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση, αναφέρει. Πολύ σημαντική εξέλιξη, τόνισε ο CEO George Burns.

Αισιοδοξία Eldorado ότι θα δικαιωθεί στη διαιτησία

Η Eldorado Gold με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι σήμερα έλαβε από το ΥΠΕΝ την άδεια λειτουργίας της Ολυμπιάδας και την έγκριση της τροποποίησης της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακα.

Η άδεια λειτουργίας της Ολυμπιάδας έχει ισχύ τριών ετών.

Οπως αναφέρει η εταιρία, στην παρούσα φάση παραμένουν σε εκκρεμότητα τα ακόλουθα:

-η έγκριση της τεχνικής μελέτης για το κλείσιμο των παλαιών εκμεταλλεύσεων του Μεταλλείου Ολυμπιάδας και η συναφής άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού για τη μονάδα λιθογόμωσης

-η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών

-καθώς και άλλα θέματα συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της λήψης απόφασης για τα αρχαιολογικά ευρήματα στις Σκουριές.

Παράλληλα η εταιρεία αναμένει πρόσθετη πληροφόρηση από την ελληνική κυβέρνηση αναφορικά με την επικείμενη διαιτησία, η οποία σύμφωνα με δημόσια δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης θα κοινοποιηθεί στην εταιρεία έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η Eldorado σημειώνει ότι είναι βέβαιη ότι οποιοδήποτε θέμα τεθεί στο πλαίσιο της διαιτησίας θα αποδείξει για άλλη μια φορά ότι η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της αδειοδότησης.

Με την έγκριση όλων των απαιτούμενων αδειών, τη σαφήνεια αναφορικά με το αντικείμενο της διαιτησίας και μια κυβέρνηση ανοιχτή στον διάλογο, η εταιρεία θα επανεκτιμήσει τις επενδυτικές τις δυνατότητες στην Ελλάδα, δεσμευόμενη ότι θα εφαρμόζει πάντα τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

Ο πρόεδρος και CEO της Eldorado Gold George Burns δήλωσε σχετικά: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη προς την επίλυση του θέματος. Ωστόσο συνεχίζουμε να αναμένουμε τις υπόλοιπες άδειες. Η προοπτική του εποικοδομητικού διαλόγου με την κυβέρνηση θα ήταν σίγουρα προτιμότερη από την προσφυγή στην δικαιοσύνη και την παραπομπή στη διαιτησία, αλλά είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι κάθε πιθανή διαιτησία θα καταδείξει εκ νέου ότι η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα την κειμένη νομοθεσία και τους όρους της αδειοδότησης, όπως και την προσήλωση στη δέσμευση για τη λειτουργία και ανάπτυξη των έργων μας στην Ολυμπιάδα και στις Σκουριές, με απόλυτη ασφάλεια, υπευθυνότητα και πάνω απ’ όλα, την προστασία του περιβάλλοντος».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus