Πρωτοφανής επίθεση στα… Μέσα από την DEALBER για τα πρόστιμα του Υπουργείου!

Το εξώδικο της DEALBER IKE προς τα Μέσα Ενημέρωσης που δημοσίευσαν την... ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και η απάντηση του Euro2day.gr. Τι λέει για την ουσία της υπόθεσης η εταιρία.

Πρωτοφανής επίθεση στα… Μέσα από την DEALBER για τα πρόστιμα του Υπουργείου!

Σε πρωτοφανή ενέργεια, που προφανώς έχει σκοπό να παρεμποδίσει την ενημέρωση του κοινού, προχώρησε σήμερα η εταιρία DEALBER IKE που διαχειρίζεται το site www.dealber.gr, κατόπιν της δημοσίευσης επίσημου Δελτίου Τύπου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τo οποίο γνωστοποιείται η επιβολή προστίμων προς αυτή για «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».

Ειδικότερα, η εταιρία προχώρησε σε αποστολή εξωδίκων (με αποδέκτη και το euro2day.gr) που στρέφονται «κατά παντός υπευθύνου» και απαιτεί να κατέβουν «εντός του επόμενου μισάωρου από τη λήψη του παρόντος» τα δημοσιεύματα, ζητώντας  ταυτόχρονα να αιτηθούν τα ειδησεογραφικά μέσα και τη διαγραφή των «ιχνών των σχετικών δημοσιευμάτων» (!) στο Google.

Απειλεί δε με αγωγές για «συκοφαντική δυσφήμηση», που επιφέρουν ποινή φυλάκισης κ.λπ.

Αυτό που φαίνεται να αγνοεί η εταιρία και οι εκπρόσωποί της είναι ότι τουλάχιστον το euro2day.gr ούτε τον τίτλο που αναφέρεται στο εξώδικο έχει στο δημοσίευμά του, ούτε κάποιο άλλο ρεπορτάζ, πέραν της ίδιας της επίσημης ανακοίνωσης εκ μέρους κρατικής αρχής, ήτοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, που είναι και η αρμόδια αρχή για την επιβολή των σχετικών προστίμων.

Η ανακοίνωση αυτή, αυτούσια, έχει ως εξής:

«Επιβολή προστίμου 60.000 ευρώ στην εταιρεία "DEALBER I.K.E"

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης γνωστοποιεί την επιβολή προστίμου ύψους 60.000 ευρώ στην εταιρεία "DEALBER I.K.E.", που εδρεύει στην Καλλιθέα, για παραβίαση των διατάξεων περί Προστασίας Καταναλωτή και ειδικότερα αυτών που διέπουν τις συναλλαγές από απόσταση και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και σχετικά με τη διάθεση καταναλωτικών προϊόντων στην αγορά.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Αντώνιος Παπαδεράκης έκανε δεκτή την εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή για επιβολή προστίμου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης των παραπάνω διατάξεων, καθώς και τις συνέπειες που έχει στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Η εταιρεία DEALBER I.K.E δραστηριοποιείται στην εμπορία αγαθών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως και διατηρεί το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε βάρος της έχουν ήδη εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους άλλες δύο αποφάσεις επιβολής χρηματικού προστίμου, συνολικού ποσού €45.000,00, για παράβαση των παραπάνω διατάξεων, καθώς πλήθος καταναλωτών κατήγγειλαν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ότι, ενώ διενήργησαν συναλλαγή με την εταιρεία, δεν παρέλαβαν ποτέ τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγόρασαν από αυτή».

Κατά συνέπεια, εάν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία είναι αναληθή και «συκοφαντούν» την DEALBER, τότε θα πρέπει να αναζητήσει τις ευθύνες στα αρμόδια κρατικά όργανα προστασίας του καταναλωτή που την εξέδωσαν και όχι στα Μέσα που δημοσίευσαν μια επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου προς τον Τύπο.

Σε ό,τι αφορά την «ταμπακέρα» πάντως η εταιρία αναφέρει απλώς ότι «η απόφαση του υπουργείου δεν είναι οριστική», αλλά διατηρεί το δικαίωμα ενστάσεως (αίτηση θεραπείας) εντός 60 ημερών, «το οποίο θα ασκήσουμε και το αποτέλεσμα θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε» (παρανοώντας προφανώς και το γεγονός ότι εμείς… ουδέν αναφέρουμε. Η Γενική Γραμματεία αναφέρει επισήμως).

Ε2Day

Ολόκληρο το εξώδικο της DEALBER προς τα ΜΜΕ 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία "DEALBER Ι.Κ.Ε.", η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα, οδό Λεωφόρος Συγγρού 194, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον ιδιοκτήτη κ. Armando Sardi Meta.

ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου

Σήμερα 11η Οκτωβρίου 2017 στο site σας κοινοποιήσατε ένα δημοσίευμα με τίτλο "Πρόστιμο 60.000,00 ευρώ στην DEALBER με τα φτηνά iphone", πριν καν μας επιδοθεί η απόφαση την οποία επικαλείστε, στερούμενοι τοιουτοτρόπως της όποιας δυνατότητας να αμυνθούμε.

Επειδή αγνοείτε την πλήρη αλήθεια και παρά ταύτα προχωρήσατε μονομερώς σε ένα δημοσίευμα διά το οποίο οφείλατε προηγουμένως να προχωρήσετε σε διασταύρωση των πληροφοριών την οποία ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΞΕΙ.

Επειδή εν γνώσει σας και με σκοπό να βλάψετε την εταιρεία μας προχωρήσατε στη δημοσίευση του συγκεκριμένου δημοσιεύματος.

Επειδή προχωρήσατε σε καταφανέστατη παραβίαση του άρθρου 363 Π.Κ. (Συκοφαντική Δυσφήμηση) και δη διά του τύπου το οποίο επιφέρει ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 χρόνια, επιβολή χρηματικής ποινής και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 63 Π.Κ. και είναι διαρκές αυτόφωρο.

Επειδή με το συγκεκριμένο δημοσίευμα σας προκαλέσατε και εξακολουθείτε να προκαλείτε ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη διότι θίγετε ψευδώς. απαραδέκτως και συκοφαντικώς το κύρος, τη φήμη, την αξιοπιστία της επιχειρήσεως μας.

Επειδή η απόφαση την οποία επικαλείστε δεν είναι οριστική αλλά διατηρούμε το δικαίωμα ενστάσεως (αίτηση θεραπείας) εντός 60 ημερών το οποίο και θα ασκήσουμε και το αποτέλεσμα θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο εσείς αναφέρετε, πλην όμως η συκοφαντική δυσφήμηση εκ μέρους σας με τις όποιες συνέπειες θα έχει επέλθει ανεπανόρθωτα.

Επειδή το δημοσίευμά σας τιμωρείται ΠΟΙΝΙΚΩΣ αλλά και ΑΣΤΙΚΩΣ.

Επειδή ένεκα του δημοσιεύματός σας διατηρούμε παν δικαίωμά μας για περιουσιακή βλάβη, διαφυγόντα κέρδη και κάθε άλλη συνέπεια.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να κατεβάσετε ΑΜΕΣΑ -ήτοι εντός του επόμενου μισαώρου από τη λήψη του παρόντος- το δημοσίευμά σας.

Να αιτηθείτε από την Google τη διαγραφή των ιχνών αυτού, ούτως ώστε να μην εμφανίζεται καν σε μία αναζήτηση της επωνυμίας της επιχείρησής μας.

Να μας κοινοποιήσετε άμεσα την απάντησή σας. 

Σε περίπτωση μη ακριβούς τήρησης του παρόντος, σας δηλώνουμε ότι θα κινηθούμε εναντίον σας τόσο Ποινικώς όσο και Αστικώς.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus