Ερώτηση της ΝΔ στη Βουλή για την Γενική Τράπεζα

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, είναι το θέμα ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Σπ. Σπηλιωτόπουλος και Λ. Λυμπερακίδης.

Ερώτηση της ΝΔ στη Βουλή για την Γενική Τράπεζα
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος, είναι το θέμα ερώτησης προς τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ. Σπ. Σπηλιωτόπουλος και Λ. Λυμπερακίδης.

Στην ερώτηση γίνεται λόγος για τις ζημιές που ανακοίνωσε η Τράπεζα, τις απώλειες που υφίσταται ο βασικός μέτοχος (ΜΤΣ), στις διεργασίες για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή και διατυπώνονται 11 ερωτήματα.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης της Νέας Δημοκρατίας

”Σύμφωνα με τις εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν στον Ημερήσιο Οικονομικό Τύπο, η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ΓΤΕ είναι οικτρή και η μετοχή της έχει απαξιωθεί παντελώς. Σήμερα η χρηματιστηριακή της τιμή έχει κατρακυλήσει στα 3 ½ Ευρώ (1.200 δρχ.) δηλαδή στα 2/3 της λογιστικής της αξίας και σε ποσοστό 9% της τιμής που είχε προσδιοριστεί στην τελευταία αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου δηλαδή απαξίωση κατά 91%, πρωτοφανές ρεκόρ (αρνητικό) για Τράπεζα.

Στην προσπάθειά της να ωραιοποιήσει την αποτυχία της, κάλυψε συνολική ζημία από αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ ως εξής : ποσό 7,7 εκατ. ευρώ από την υπεραξία της αναπροσαρμογής της αναπόσβεστης αξίας ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων με αντικειμενικές αξίες και ποσό 10,3 εκατ. ευρώ επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης. Αντίστοιχη ζημία 10,5 εκατ. ευρώ το 2001 βάρυνε ιδία κεφάλαια, ενώ ποσό 27 εκατ. ευρώ από επισφαλείς απαιτήσεις και 16 εκατ. ευρώ από αποζημιώσεις προσωπικού δεν επιβάρυναν την καθαρή θέση της Τράπεζας σε προηγούμενες χρήσεις για λόγους σκοπιμότητας.

Αίτια της απαράδεκτης κατάστασης της Τράπεζας, αναμφίβολα είναι η κακοδιοίκηση που ασκήθηκε τα τελευταία χρόνια από τους διορισμένους εκλεκτούς, του εκάστοτε ΥΠΕΘΑ, Διοικητές της Τράπεζας, οι ρουσφετολογικές προσλήψεις σε καταστήματα που χωρίς μελέτη της αγοράς φύτρωναν κατά δεκάδες μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσουν τα πελατειακά συμφέροντα του κυβερνώντος κόμματος, οι υψηλές αμοιβές που χωρίς περιορισμούς χορηγούντο στους κατά περίπτωση εξυγιαντές, τα επισφαλή δάνεια που δόθηκαν σε ’ημέτερους’ χωρίς πρόβλεψη για πιθανούς κινδύνους και οι υποαξίες του μετοχικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, όπως και η αύξηση των λειτουργικών της εξόδων σε ποσοστό 20%.

Η Τράπεζα στον καταποντισμό της παρέσυρε και τον κύριο μέτοχο και ιδρυτή της, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, οι διοικήσεις του οποίου χωρίς σκέψη και μελέτη, πειθαρχώντας στις εντολές αυτών που τις διόρισαν, ξεπούλησαν περιουσία δισεκατομμυρίων, προκειμένου το ΜΤΣ να συμμετάσχει στην αύξηση του ΜΚ της ΓΤΕ και το αποτέλεσμα ήταν, από κύριος μέτοχος, να πέσει στο 38% και ήδη να μεθοδεύεται η πλήρης εξαφάνιση του από τον πίνακα των μετόχων.

Πρόσφατα δε, αναζητήθηκε μέσω της εταιρείας Rochdile, με αμοιβή 400.000.000 δρχ., η ανεύρεση στρατηγικού επενδυτή, με μοναδικό αποτέλεσμα τη ζημία των μετόχων, αφού η αναζήτηση απέβη άκαρπη.

Με το 04/29.01.2003 έγγραφό του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, επισημαίνει στον πρόεδρο του ΜΤΣ ότι, ’για τη χρήση του 2003 θα χρειαστούν περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ νέα ιδία κεφάλαια, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή και εξυγιαντική της πορεία’ χωρίς να υπολογίζονται οι ανάγκες για τη χρήση του 2004, οι οποίες ανέρχονται σε επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει εκβιαστικά, ότι αν δεν βρεθούν τα κεφάλαια, πιθανή συνέπεια θα είναι η παρέμβαση της Τράπεζας Ελλάδος.

Όλα δε αυτά, για μία τράπεζα με ίδια έσοδα και η οποία εδώ και 2-3 χρόνια δεν πληρώνει μέρισμα στους μετόχους με την αιτιολογία της εξυγίανσης. Στη συνέχεια, αναφέρονται εύστοχα και με ειλικρίνεια οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το κατάντημα της τράπεζας που δεν είναι καθόλου κολακευτικοί για τις προηγούμενες διοικήσεις.

Ο Πρόεδρος προτείνει λύσεις τις οποίες ταυτόχρονα αποκλείει για να καταλήξει στην ’Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με παραίτηση παλαιών μετόχων υπέρ στρατηγικού επενδυτή’.

Επανάληψη δηλαδή της ίδιας αποτυχημένης προσπάθειας, με νέο κόστος σε βάρος των μετόχων. Ίσως βέβαια εκτιμά ο Πρόεδρος ότι με την εξευτελιστική τιμή των μετοχών της Τράπεζας είναι ευκαιρία - για τον αγοραστή βέβαια – η πώλησή της και ο εξοβελισμός του ΜΤΣ από τη θέση του κύριου μετόχου.

Η προσπάθεια πώλησης μέρους της τράπεζας με τις σημερινές συγκυρίες είναι επιεικώς απαράδεκτη και κρύβει σκοπιμότητες.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, είναι διορισμένοι δύο εν ενεργεία αξιωματικοί οι οποίοι περιέργως έχουν πειστεί για τη διάθεση σημαντικού ποσοστού μετοχών του ΜΤΣ και του Management σε Στρατηγικό Επενδυτή, απομένει δε να πειστούν και τα μέλη του ΔΣ του ΜΤΣ, το οποίο εισήγαγε το θέμα για πρώτη συζήτηση στη συνεδρίαση της 19.02.2003 και τελική συζήτηση σε έκτακτο ΔΣ στις 05.03.2003, ημέρα των τακτικών κρίσεων των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι μετοχές που κατέχει το ΜΤΣ είναι περιουσιακό στοιχείο του συνόλου των μετόχων του και είναι αδιανόητο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους να τις διαπραγματεύεται το ΔΣ/ΜΤΣ, σε μία εποχή που έχουν απαξιωθεί και που σε περίπτωση πώλησης τους η μεταβίβαση θα είναι χαριστική.

Κατόπιν των παραπάνω:

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Γιατί η ΓΤΕ επανέρχεται στην αποτυχημένη συνταγή του Στρατηγικού Επενδυτή, πόσο θα κοστίσει στους μετόχους η αναζήτησή του, ποια εταιρεία θα εισπράξει πάλι εκατοντάδες εκατομμύρια με αμφίβολη την έκβαση της αναζήτησης, με ποια πορίσματα και οικονομικοτεχνικές μελέτες και με ποια ανταλλάγματα;

2. Γιατί η μερική ιδιωτικοποίηση της ΓΤΕ γίνεται τώρα, που η μετοχή της είναι απαξιωμένη και πώλησή της ισοδυναμεί κατ’ ουσία με δωρεά;

3. Γιατί πρέπει το ΜΤΣ να εκχωρήσει μέρος των μετοχών του, φεύγοντας ουσιαστικά από την Τράπεζα της οποίας είναι ο ιδρυτής;

4. Ποιοι ευθύνονται για το καταποντισμό της Τράπεζας και πως θα αποζημιωθούν οι χιλιάδες μέτοχοι του ΜΤΣ που έχασαν τις οικονομίες τους;

5. Γιατί επιλέχτηκε η περίοδος των κρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων για την οριστική λήψη απόφασης πώλησης μέρους των μετοχών του ΜΤΣ σε στρατηγικό επενδυτή και ποιος ο ρόλος του Β’ Υ/ΓΕΣ και του Διευθυντού Οικονομικών του ΓΕΣ;

6. Ποιοι είναι οι μισθοί, οι αποζημιώσεις και οι πάσης φύσεως απολαβές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του ΔΣ / ΓΤΕ και των θυγατρικών της εταιρειών όπως και του Γενικού Διευθυντή και του αναπληρωτή του στη ΓΤΕ και τις θυγατρικές της;

7. Ποιες αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στα μέλη της προηγούμενης διοίκησης, στο γενικό διευθυντή και τους αναπληρωτές τους, που απομακρύνθηκαν από τη ΓΤΕ και τις θυγατρικές της;

8. Ποιο είναι το συνολικό κόστος των νέων γραφείων που στεγάζεται η διοίκηση της ΓΤΕ (αγορά, κατασκευή, εξοπλισμός γραφείων, κλπ) με ποιες μελέτες και ποια κριτήρια αποφασίστηκε η αγορά τους;

9. Ο Α/ΓΕΣ, κύριος υπεύθυνος για την προάσπιση των συμφερόντων των μερισματούχων ΜΤΣ, έχει ενημερωθεί από τους αντιπροσώπους του στη ΓΤΕ και το ΜΤΣ και έχει εγκρίνει τις εισηγήσεις τους;

10. Πόσο έχει κοστίσει στο ΜΤΣ, η συμμετοχή του στην αύξηση του ΜΚ της Τράπεζας και πόσο έχει ζημιωθεί από την απώλεια του πλειοψηφικού του πακέτου και την μη είσπραξη μερίσματος;

11. Γιατί δεν εκλήθησαν να επέμβουν η Τράπεζα της Ελλάδος, το ΣΔΟΕ και ο αρμόδιος Εισαγγελέας για να απαλλάξει την Τράπεζα από την ”κόπρο του Αυγεία” και να ελέγξει το ’’πλιάτσικο’’ από τους μεγαλομετόχους με τη συνέργια της διοίκησης της Τράπεζας και του ΜΤΣ, όπως χαρακτηριστικά ζητούσε η ΠΑΣΚΕ/ΓΤΕ με ανακοίνωσή της στις 5 Οκτωβρίου 1999 ;”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus