ΔΙΑΣ Ιχθ.:Αγορά 40.000 μετοχών από τον Στ. Πιτάκα

Η ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ανακοινώνει ότι ο κ. Πιτάκας Στέλιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προέβη την 28η Σεπτεμβρίου 2009 σε αγορά 40.000 μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αξίας 62.000,00 ευρώ.

ΔΙΑΣ Ιχθ.:Αγορά 40.000 μετοχών από τον Στ. Πιτάκα
Η ΔΙΑΣ Ιχθυοκαλλιέργειες ανακοινώνει ότι ο κ. Πιτάκας Στέλιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας προέβη την 28η Σεπτεμβρίου 2009 σε αγορά 40.000 κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, συνολικής καθαρής αξίας 62.000,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus