Euromedica:"Ηλεκτροσόκ" για τράπεζες-προμηθευτές

"Έσπασε" στο τέλος του έτους η τραπεζική συμφωνία που είχε υπογράψει… 28 μέρες νωρίτερα. Πληρωτέα εντός του 2011 δάνεια 176 εκατ. Ζητά από προμηθευτές υπερδωδεκάμηνο βερεσέ. Ερωτήματα για τις τράπεζες.

Euromedica:
Ηλεκτροσόκ στην αγορά προκαλούν τα αποτελέσματα 2010 του ομίλου Euromedica καθώς η εισηγμένη βρίσκεται και πάλι στα… χέρια των τραπεζών, πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας αναδιάρθρωσης δανείων ύψους 185 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή προαναγγέλλει ότι θα ζητήσει βερεσέ αρκετών μηνών από τους προμηθευτές της.

Πρόκειται για εξέλιξη-κόλαφο για τον όμιλο, το τραπεζικό σύστημα και την αγορά. Για τον όμιλο η κατάσταση δυσχεραίνεται καθώς δάνεια 176,17 εκατ. ευρώ μεταβλήθηκαν από μακροπρόθεσμα σε πληρωτέα εντός 12μήνου και αυτήν τη φορά οι τράπεζες έχουν στα χέρια τους ικανές διασφαλίσεις.

Για την αγορά, δηλαδή τους προμηθευτές της Euromedica, είναι δυσμενέστατη εξέλιξη καθώς η διοίκησή της ανήγγειλε, μέσω της συνοδευτικής των αποτελεσμάτων έκθεσης, ότι θα επιδιώξει να μεταθέσει την εξόφλησή τους και πέραν του 12μήνου!

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, η Euromedica προτίθεται να προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές της, με σκοπό τη σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών υποχρεώσεων και είσπραξης των εμπορικών της απαιτήσεων.

Δηλαδή, σκοπεύει να μεταθέσει τον χρόνο αποπληρωμής μέρους των υποχρεώσεών της προς προμηθευτές πέραν του 12μήνου γιατί η ίδια εξοφλείται από τα ταμεία με σημαντική καθυστέρηση. Επιπρόσθετα, ανακοίνωσε ότι εξετάζει αύξηση κεφαλαίου και πώληση συμμετοχών ή κάποιων πάγιων περιουσιακών της στοιχείων.

Επιπλέον, για τις τράπεζες η εξέλιξη είναι "χαστούκι" καθώς, πέραν της επιδείνωσης στην οικονομική θέση ενός εκ των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων της χώρας, με συνολικά δάνεια 372 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις προς προμηθευτές, που σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχονται σε 75 - 80 εκατ. ευρώ, εγείρονται και καυτά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι αναχρηματοδοτήσεις.

Και αυτό επειδή η Euromedica... παραβίασε όρους δανειακών συμβάσεων, πριν καν συμπληρωθεί ένας μήνας από την υπογραφή τους!

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η οικονομική κατάσταση του ομίλου επιδεινώθηκε σημαντικά και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του υπερβαίνουν, όπως σημειώνεται στη λογιστική κατάσταση, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 61 εκατ. ευρώ, ενώ, αν προστεθούν και τα δάνεια που έγιναν βραχυπρόθεσμα, ο... λογαριασμός ανεβαίνει στα 237 εκατ. ευρώ.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο ορκωτός, υπογράφοντας με σύμφωνη γνώμη αλλά με θέμα έμφασης, να επισημαίνει: "Η επιτυχής διαχείριση των εν λόγω συνθηκών κρίνεται καθοριστικός παράγοντας για τη δυνατότητα συνέχισης της ομαλής δραστηριότητας του ομίλου στο μέλλον".

Στον αέρα η συμφωνία αναχρηματοδότησης της 3ης Δεκεμβρίου

Η Euromedica ανακοίνωσε την αναδιάρθρωση δανείων με έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ύψους 185 εκατ. ευρώ στις 3 Δεκεμβρίου του 2010 κατόπιν μαραθώνιων διαπραγματεύσεων, που διήρκεσαν μήνες. Η συμφωνία υπογράφηκε με την Εμπορική Τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς και τη CQC Fund.

Λόγω ακριβώς της μακρότατης διάρκειας των διαπραγματεύσεων, οι τράπεζες δεν χορήγησαν στην εταιρία άτοκη περίοδο χάριτος και με την υπογραφή της υποχρεώθηκε να καταβάλει αμέσως δόση 3 εκατ. ευρώ και τις προμήθειες μπροστά (upfront fees).

Μόλις 27 ημέρες αργότερα, η Euromedica -όπως "παραδέχεται" η διοίκησή της στην έκθεση η οποία συνοδεύει τη λογιστική κατάσταση δ΄ τριμήνου- δεν πληρούσε το σύνολο των χρηματοοικονομικών όρων (covenants), που ρυθμίζουν τις σχετικές τραπεζικές υποχρεώσεις.

Έτσι, όπως αναφέρει η έκθεση διοίκησης, ο όμιλος προχώρησε σε ανακατάταξη δανείων, ποσού 176,17 εκατ. ευρώ από τα μακροπρόθεσμα δάνεια στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση. Δηλαδή, τα 176,1 εκατ. ευρώ θα πρέπει να πληρωθούν εντός 12 μηνών και επομένως είναι βραχυπρόθεσμα.

Παράλληλα, οι τράπεζες διαθέτουν το δικαίωμα, βάσει της σύμβασης, να την καταγγείλουν. Κάτι τέτοιο θα καθιστούσε τις δανειακές υποχρεώσεις άμεσα εξοφλητέες, κίνηση που ωστόσο δεν θεωρείται πιθανή σε αυτήν τη συγκυρία και δεν προκύπτει ως πρόθεση από το ρεπορτάζ.

Πώς βρέθηκαν πληρωτέα εντός έτους δάνεια 176 εκατ. ευρώ

Η ταχύτατη παραβίαση όρων της δανειακής σύμβασης εγείρει αυτονόητα σειρά ερωτημάτων τόσο για την εταιρία όσο και για τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι αναχρηματοδοτήσεις δανείων.

Όπως προκύπτει από τις λογιστικές καταστάσεις δ΄ τριμήνου, η σύμβαση που έχει συνάψει η Euromedica περιλαμβάνει οικονομικές ρήτρες, οι οποίες αφορούν στην προϋπόθεση διατήρησης ελάχιστης αναλογίας ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (καθαρές δανειακές υποχρεώσεις προς EBITDA, συνολικές υποχρεώσεις προς καθαρή θέση καθώς και EBITDA προς συνολικό καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος).

Η Euromedica στις 31/12/2010 σημείωσε επιδείνωση στο σύνολο σχεδόν των παραπάνω δεικτών. Ο καθαρός δανεισμός της ανήλθε στα 357,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 16,7 εκατ. ευρώ, καθώς χρησιμοποιήθηκαν χρηματικά διαθέσιμα για την αποπληρωμή υποχρεώσεων τα οποία δεν αναπληρώθηκαν από ταμειακές ροές.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου μειώθηκαν κατά 57,9%, στα 19,85 εκατ. ευρώ, και της εταιρίας κατά 72,4% (5,8 εκατ. ευρώ). Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου μειώθηκαν σημαντικά λόγω των ζημιών μετά από φόρους ύψους 48,6 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα στα 204,4 εκατ. ευρώ.

Ερωτήματα για τράπεζες

Έτσι επιδεινώθηκε ο συντελεστής μόχλευσης (63,61% από 57,96% στις 31/12/2009) όπως και ο δείκτης EBITDA προς καθαρό δανεισμό, ο όμιλος έσπασε αριθμοδείκτες της δανειακής σύμβασης και σύρεται σε αναγκαστική επαναδιαπραγμάτευση με τις τράπεζες.

Πώς πριν καν περάσει ένας μήνας από την αναχρηματοδότηση η Euromedica εμφάνισε τέτοια επιδείνωση σε κρίσιμους για τη δανειακή σύμβαση αριθμοδείκτες; Επρόκειτο για στοιχεία που δεν είχαν τεθεί εις γνώση των τραπεζών;

Τέλος, γιατί η διοίκηση της Euromedica έχει ξεκινήσει, όπως η ίδια αποκαλύπτει στην έκθεσή της, διαδικασίες επαναδιαπραγμάτευσης του τραπεζικού δανεισμού με τη Millennium Bank και την HSBC και όχι με το σύνολο των τραπεζών;

Οι δύο παραπάνω τράπεζες διαθέτουν μικρή δανειακή έκθεση στη Euromedica (8 εκατ. ευρώ η Millennium Bank και 7 εκατ. ευρώ η HSBC). Δεν συμμετείχαν, δε, στην τελευταία αναχρηματοδότηση, στην οποία δόθηκαν στις τράπεζες εξασφαλίσεις επί ακινήτων.

Οι διαδικασίες επαναδιαπραγμάτευσης κινήθηκαν από τη Millennium και την HSBC; Και αν ναι, υπάρχει ενδεχόμενο να ζητήσουν την εξόφληση των υποχρεώσεών τους;

Χρήστος Κίτσιος kitsios@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus