Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Καυτό χρήμα και εταιρίες-σφραγίδες

Τις διαδρομές του ύποπτου χρήματος αποκαλύπτει το πόρισμα της Αρχής. Οι "εταιρίες σφραγίδες", τα δάνεια 51 εκατ. και ο ρόλος των "Γλυκιά Γεύση" και "ΧΒΒΕ". Τα ενδεχόμενα αδικήματα. Τι απαντά η άλλη πλευρά.

Καυτό χρήμα και εταιρίες-σφραγίδες
Εταιρίες-σφραγίδες που δανειοδοτήθηκαν με την ίδρυσή τους, μεταφορές κεφαλαίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και δύο υπό εκκαθάριση εταιρίες, οι οποίες αποτέλεσαν τους τελικούς αποδέκτες ύποπτων διαδρομών χρήματος.

Το πόρισμα του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Π. Νικολούδη, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, φέρνει στο φως νέα στοιχεία για το πώς έσπασε και πούλησε δραστηριότητες που ανήκαν στον όμιλο Alapis ο κ. Λαυρεντιάδης. Και επίσης τα ποσά με τα οποία δανειοδοτήθηκαν οι νέες εταιρίες.

Το κρίσιμο, όμως, για την πορεία της έρευνας είναι να καταδειχθεί colpo grosso Λαυρεντιάδη.

Ότι δηλαδή ο βασικός μέτοχος και πρόεδρος της Proton Bank έως την 31η Ιανουαρίου 2011 χρησιμοποίησε την τράπεζα για να συγκεντρώσει καταθέσεις, προσφέροντας δελεαστικά επιτόκια, ώστε εν συνεχεία να δανειοδοτήσει επιχειρήσεις που είτε ανήκαν στον ίδιο, είτε είχαν ήδη πουληθεί, αλλά συνέχιζαν να βρίσκονται στη σφαίρα των συμφερόντων του.

Το πόρισμα παραθέτει στοιχεία για τη δανειοδότηση, ύψους 51 εκατ. ευρώ, από την Proton Bank των εταιριών Αlapis ΑΒΕΕ, Εlfe, Αcolab, ΜΑΚ Α.Ε., Εξέλιξη Α.Ε., Εscado Ιnvestments LΤD., Μπαλλής Ηome Car Α.Ε. και Ρrovet Α.Ε.

Από τις παραπάνω εταιρίες, η προσοχή της αγοράς πέφτει στις Acolab, MAK A.E., Εξέλιξη Α.Ε. και Escado Investments LTD. Πρόκειται για άγνωστες εταιρίες στο επενδυτικό κοινό, που όπως αποκαλύπτει το πόρισμα συστάθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή αγόρασαν, την ίδια περίοδο, δραστηριότητες της Alapis.

Εταιρίες-σφραγίδες δείχνει το πόρισμα

Κάποια εξ αυτών, μάλιστα, η ΜΑΚ Α.Ε., χαρακτηρίζεται εταιρία-σφραγίδα γιατί δεν διαθέτει δικές της παραγωγικές εγκαταστάσεις και χρησιμοποιεί ακόμη και το λογιστήριο και τις υπόλοιπες υποδομές της Alapis από την οποία πρόκειται να αγοράσει κλάδο δραστηριότητας!

Τόσο η ΜΑΚ όσο και η Εξέλιξη Α.Ε. και η Acolab δανειοδοτήθηκαν από την Proton το τελευταίο τρίμηνο του 2010 με σημαντικά ποσά (άνω των 69 εκατ. ευρώ) και ενώ εκκρεμούσε η απόσχιση ή η ολοκλήρωση της πώλησης δραστηριοτήτων, η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τον ΕΟΦ και φαινόταν ότι τα μοναδικά τους έσοδα θα προέρχονταν από τους εισφερόμενους ή αγοραζόμενους κλάδους της Alapis.

Πρόκειται για τυπική διαδικασία, επισημαίνουν κύκλοι της τελευταίας, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις οι σχετικές άδειες από τον ΕΟΦ και η μεταβίβαση αντιπροσωπεύσεων καθυστερούν.

Το σίγουρο είναι, πάντως, ότι οι παραπάνω συμφωνίες για αποσχίσεις και πωλήσεις κλάδων δεν ανακοινώθηκαν στο επενδυτικό κοινό, το οποίο μόλις σήμερα πληροφορείται πως δύο από τους σημαντικότερους κλάδους δραστηριότητας της Alapis πουλήθηκαν ή πρόκειται να πουληθούν στην Εξέλιξη Α.Ε. και στη ΜΑΚ Α.Ε.

Πρόκειται για προχειρότητα, η οποία μεγεθύνει τις εντυπώσεις από τις αποκαλύψεις του πορίσματος, παραδέχονται νομικοί κύκλοι.

H Αcolab αναφέρεται ότι ιδρύθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010 και στις 9 Δεκεμβρίου ανέλαβε την Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) φαρμακευτικών προϊόντων, για λογαριασμό της Alapis, έναντι μηνιαίας αμοιβής. Η εταιρία εκμισθώνει το εργαστήριο της Alapis, ενώ αγόρασε από αυτήν ημιτελή φαρμακευτικά σκευάσματα, προκειμένου να ολοκληρώσει την ανάπτυξη των φακέλων και να της τα πουλήσει.

Το πόρισμα αναφέρει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι τόκοι πρώτου εξαμήνου του 2011 της Αcolab πληρώθηκαν από προσωπικούς λογαριασμούς του κ. Λαυρεντιάδη από την Alapis και άλλες εταιρίες. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με κύκλους της πλευράς Λαυρεντιάδη, γιατί η απόσχιση του κλάδου R&D δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν έχουν ολοκληρωθεί η απόσχιση και η πώληση στη ΜΑΚ Α.Ε. του κλάδου παραγωγής και εμπορίας νοσοκομειακών φαρμάκων της Alapis. H ΜΑΚ Α.Ε. εμφανίζεται στο πόρισμα να αγόρασε στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 τον παραπάνω κλάδο από την Alapis, αλλά η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Χωρίς έγκριση από τον ΕΟΦ!

Και αυτό γιατί εκκρεμούν απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για ορισμό της ΜΑΚ Α.Ε. ως υπεύθυνης κυκλοφορίας των προϊόντων αυτών και η υπογραφή των απαραίτητων συμβάσεων αντιπροσώπευσης με 11 ξένες φαρμακοβιομηχανίες. Λόγω της παραπάνω εκκρεμότητας, η Αlapis συνεχίζει να πουλά μέσω του δικού της μηχανισμού τα νοσοκομειακά φάρμακά της. Η συμφωνία με την ΜΑΚ Α.Ε. προβλέπει την πώληση των παραπάνω προϊόντων από τη ΜΑΚ έναντι προμήθειας 30% επί των πωλήσεων.

Στον αντίποδα, η Εξέλιξη Α.Ε. στις 5 Νοεμβρίου 2010 αγόρασε από την Alapis τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων της, που διακινούνται μέσω φαρμακείων. Η Εξέλιξη δεν έχει λάβει όμως ακόμη άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις των προϊόντων και οι συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ξένους οίκους να πραγματοποιούνται στο όνομα της Alapis.

Η Εξέλιξη Α.Ε. αμείβεται με προμήθεια 30% επί του τζίρου προϊόντων Alapis, που πωλούνται στα φαρμακεία, ενώ προς το παρόν η Alapis αδυνατεί να τις μεταβιβάσει συμβάσεις αντιπροσώπευσης προϊόντων ξένων φαρμακευτικών οίκων, λόγω μη εξόφλησης υποχρεώσεων.

Η Εscado Ιnvestments LΤD. ιδρύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2010, είναι εταιρία συμμετοχών (ελέγχει την Εξέλιξη Α.Ε.) και η εξυπηρέτηση του δανεισμού της εξαρτάται αποκλειστικά από τη θυγατρική της.

Πώς τα λεφτά έφτασαν σε ανενεργές εταιρίες

Το πόρισμα αναφέρει ότι μέρος των δανείων που χορήγησε η Proton στις επιχειρήσεις Αlapis ΑΒΕΕ, Εlfe, Αcolab, ΜΑΚ Α.Ε., Εξέλιξη Α.Ε., Εscado Ιnvestments LΤD., Μπαλλής Ηome Car Α.Ε. και Ρrovet Α.Ε. κατέληξε στις ανενεργές εταιρίες Γλυκιά Γεύση και Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος (ΧΒΒΕ).

Ειδικότερα, σε λογαριασμούς που διατηρούν οι δύο παραπάνω εταιρίες στην Τράπεζα Πειραιώς. Τα χρήματα ανελήφθησαν από τον συνεργάτη του κ. Λαυρεντιάδη κ. Διονύση Μπίθαρη. Η Γλυκιά Γεύση Α.Ε. τελεί υπό εκκαθάριση, όπως και η ΧΒΒΕ, από την 1η Ιουλίου 2010.

Ο κ. Νικολούδης συμπεραίνει στο πόρισμα ότι προκύπτει παραπλάνηση των καταθετών από τον κ. Λ. Λαυρεντιάδη και όσους διετέλεσαν εκτελεστικά μέλη της διοίκησης της Proton κατά τη διάρκεια του 2010.

"Προσέφεραν επιτόκια καταθέσεων που σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχονταν στο 9% και από την άλλη χορηγούσαν δάνεια με επιτόκιο 3,5%. Με βάση τα παραπάνω μαθηματικά και οικονομικά δεδομένα, η λειτουργία της τράπεζας όχι μόνο δεν διασφάλιζε τις καταθέσεις των πελατών της, αλλά αντίθετα δημιουργούσε κίνδυνο περιουσιακής βλάβης", αναφέρει το πόρισμα.

Τι απαντά η Prοton Bαnk 

Η τράπεζα διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμία παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού καθώς το μέσο επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώνεται περίπου στο 5% - 6%, ενώ οι παραπάνω εταιρίες έχουν δανειοδοτηθεί με επιτόκια της τάξεως του 6% - 13,5%.

Η Proton διαθέτει προϊόν προθεσμιακής κατάθεσης κλιμακούμενου επιτοκίου (Proton Ανέλιξη), που σε βάθος 12 μηνών φθάνει στη διάρκεια του τελευταίου μήνα να προσφέρει επιτόκιο 9%. Το μέσο επιτόκιο 12μήνου, όμως, του προγράμματος, όπως αναγράφεται και στο διαφημιστικό φυλλάδιο που κοινοποιήθηκε και στην ΤτΕ, ανέρχεται στο 5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus