ΧΑ: Στα 913 εκατ. οι εισροές κεφαλαίων από ξένους το 2016

Μείωση της τάξης του 30% σημείωσε πέρυσι η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο. Αυξήθηκε το ποσοστό των αλλοδαπών επενδυτών το Δεκέμβριο. Σε υψηλά εξαμήνου ο αριθμός των ενεργών μερίδων. Η σύνθεση των χαρτοφυλακίων.

ΧΑ: Στα 913 εκατ. οι εισροές κεφαλαίων από ξένους το 2016

Τρίτος συνεχόμενος ανοδικός μήνας, αποδείχθηκε ο Δεκέμβριος για τον Γενικό Δείκτη, με μηνιαία κέρδη 2,37%, ενώ στο ίδιο διάστημα ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε κέρδη 1,24%.

Σύμφωνα με το "AXIANUMBERS", οι εισροές κεφαλαίων από Ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Τον Δεκέμβριο 2016 οι Ξένοι επενδυτές, στο σύνολό τους, εμφάνισαν εισροές της τάξης των €52,85 εκατ.

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, με εκροές €52,80 εκατ.

Η κεφαλαιοποίηση

Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €39,29 δισ. Συγκριτικά με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €38,71 δισ. ,σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 1,5%.

Σε σχέση με την αντίστοιχη του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €39,22δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 0,2%. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 1,2%.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ, ανήλθε στο 61,4% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Νοεμβρίου 2016, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,3% έναντι 63,7%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των Ξένων επενδυτών ήταν 60,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,2% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Ελληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 38,6%του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α., έναντι του 38,9% στο τέλος Νοεμβρίου, του 39,5% στο τέλος Οκτωβρίου και του 40,4% στις 30/9.

Οι συναλλαγές

Η αξία συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2016 έφτασε τα €1.205,25 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 0,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.211,87 εκατ. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015 που η αξία συναλλαγών ήταν €3.942,33 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 69,4%.

Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Δεκεμβρίου 2016 ήταν €60,46 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€55,08 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€187,73 εκατ.).

Οι Ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο πραγματοποίησαν το 52% των συναλλαγών (σε σχέση με το 53,1% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Δεκέμβριο του 2015 είχαν πραγματοποιήσει το 65,1%των συναλλαγών.

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές τον Δεκέμβριο 2016 πραγματοποίησαν το 18,1% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,0% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 8,9% των συναλλαγών).

Οι μερίδες

Ο αριθμός των ενεργών Μερίδων για το μήνα Δεκέμβριο 2016 ανήλθε στις 16.464 (το υψηλότερο νούμερο του τελευταίου 6μηνου, με το αμέσως υψηλότερο τον Ιούνιο του 2016 με 20.360 ενεργές Μερίδες), έναντι 15.623 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Δεκέμβριο του 2015 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 26.322).

Ο ημερήσιος Μ.Ο. ενεργών Μερίδων στις 748 (το υψηλότερο νούμερο του τελευταίου 6μηνου, με το αμέσως υψηλότερο τον Ιούνιο του 2016 με ημερήσιο Μ.Ο. 970 Μερίδες).

Τον Δεκέμβριο 2016 δημιουργήθηκαν 548 νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 529 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Οι 548 νέες Μερίδες, είναι το υψηλότερο νούμερο του τελευταίου 5αμηνου, με το αμέσως υψηλότερο τον Ιούλιο του 2016, όταν και δημιουργήθηκαν 626 νέες Μερίδες.

Από τις 548 νέες Μερίδες, οι 367 αφορούσαν Έλληνες Επενδυτές (353 Φυσικά Πρόσωπα, 14 Νομικά Πρόσωπα) και οι 181 Ξένους Επενδυτές (30 Φυσικά Πρόσωπα και 151 Νομικά Πρόσωπα).

Απενεργοποιήθηκαν 189 Μερίδες, το χαμηλότερο νούμερο από τον Νοέμβριο του 2015, όταν και είχαν απενεργοποιηθεί 155 Μερίδες.

Τα χαρτοφυλάκια

Τα χαρτοφυλάκια που είχαν μόνο μία μετοχή έφθασαν στο 44,72%. Από 2 - 5 μετοχές στο 42,58%. Από 6 - 10 μετοχές στο 8,99% και περισσότερες από 10 μετοχές στο 3,71%. Τα χαρτοφυλάκια που είχαν αξία έως 3.000 ευρώ, στο 85,72% του συνόλου. Επίσης τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση έως 9.000 ευρώ, στο 93,17% του συνόλου.

Τέλος, τα χαρτοφυλάκια που είχαν αποτίμηση υψηλότερη του 1 εκατ. ευρώ έφθαναν στις 30/12 στο 0,37%, από 0,36% του συνόλου στις 30/11, 0,35% στις 31/10/2016, 0,34% στις 30/9/2016 και 0,35% στις 31/8/2016.

Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για το 2016

Με κέρδη 1,95% ολοκλήρωσε την χρηματιστηριακή χρονιά ο Γενικός Δείκτης διακόπτοντας το πτωτικό σερί των προηγούμενων δύο ετών, ενώ ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών ολοκλήρωσε το έτος με απώλειες 28,89%.

Ήταν η έβδομη αρνητική χρονιά, όσον αφορά τον δείκτη των Τραπεζών, που αθροίζει απώλειες 99,84%.
Μετοχή του 2016, με ελαχιστότατες συναλλαγές, η προνομιούχος του Μπουτάρη, με ετήσια απόδοση 1000(!)

Όσον αφορά τις ΑΧΕ και τις ετήσιες επιδόσεις, στην πρώτη θέση ήλθε η Eurobank Equities με ποσοστό 15,02%, δεύτερη η Euroxx Sec. με ποσοστό 14,48% και τρίτη η NBG Sec. με 11,68%. Ακολούθησαν οι Piraeus Sec. (9,93%), Citigroup Global Markets (5,57%), UBS (5,35%), IBG (5,29%), Alpha Finance (4,89%), Credit Suisse Sec. (3,47%) και Axia Ventures (3,34%).

Οι εισροές

Εισροή κεφαλαίων ύψους €913,00 εκατ. από τους Ξένους επενδυτές για το έτος 2016, έναντι €606,97 εκατ. το 2015. Αύξηση της τάξεως του 1,8% της συμμετοχής των Ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 61,4% στις 30/12/2016 από 60,3% στις 31/12/2015 - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό συμμετοχής των Ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στο 64,3% στις 30/12/2016, από 64,2% στις 31/12/2015 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 0,2%.

Συνολική αξία συναλλαγών €15,06 δισ., έναντι €19,11 δισ. το 2015, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 21,3%. Η Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα €60,46 εκατ., έναντι €85,71 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 29,5%.

 

*Τα αναλυτικά στοιχεία του Χρηματιστηρίου για τις συναλλαγές το Δεκέμβριο δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

Θανάσης Σταυρόπουλος t.stavropoulos@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus