Στα 14,2 δισ. η αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη το 2016

Παρά τις πολλαπλές κρίσεις, οι καθαρές πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό θετικές, αν και σε χαμηλότερο επίπεδο από ό, τι το 2014 και το 2015, αναφέρει η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών. Τα στοιχεία για το 2016.

Στα 14,2 δισ. η αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη το 2016

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ στο τέλος του Δεκεμβρίου αυξήθηκε κατά 2% στα €8.725 δισ., και  των ΟΕΕ αυξήθηκε κατά 1,5% στα €5.477 δισ. σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).

Συνολικά, στο τέλος του Δεκεμβρίου, η αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,8%  στα €14.201 δισ. σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα οι εξελίξεις του Δεκεμβρίου στην Ευρωπαϊκή αγορά των συλλογικών επενδύσεων συνοψίζονται ως εξής:

• Οι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €21 δισ. το Δεκέμβριο, από €9 δισ. τον προηγούμενο μήνα.

• Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ (δηλαδή ΟΣΕΚΑ εκτός ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς) κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €18 δισ. από €1 δισ. το Νοέμβριο. Οι καθαρές πωλήσεις των Μετοχικών ΟΣΕΚΑ αυξήθηκαν στα €9 δισ. από €6 δισ. το Νοέμβριο. Οι Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν εισροές ύψους €6 δισ. το Δεκέμβριο, από €8 δισ. εκροών τον προηγούμενο μήνα. Οι καθαρές πωλήσεις των Μικτών ΟΣΕΚΑ αυξήθηκαν από €0,1 δισ. το Νοέμβριο σε €1 δισ. στο τέλος του Δεκεμβρίου.

• Οι καθαρές πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς μειώθηκαν το Δεκέμβριο σε σχέση με το Νοέμβριο, από €9 δισ. εισροές κεφαλαίων σε €3 δισ. εισροές.

• Οι καθαρές πωλήσεις των ΟΕΕ (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) μειώθηκαν στα €11 δισ. το Δεκέμβριο, από τα €13 δισ. του Νοεμβρίου.

Το συνολικό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ στο τέλος του Δεκεμβρίου αυξήθηκε κατά 2% στα €8.725 δισ., και των ΟΕΕ αυξήθηκε κατά 1,5% στα €5.477 δισ. Συνολικά, στο τέλος του Δεκεμβρίου, η αγορά των συλλογικών επενδύσεων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 1,8% στα €14.201 δισ. σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Το Δεκέμβριο οι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν αύξηση στις καθαρές πωλήσεις τους λόγω των αυξημένων καθαρών εισροών στους Μετοχικούς και Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ.

Οι κύριες εξελίξεις για το 2016 συνοψίζονται ως εξής:

• Οι ΟΣΕΚΑ και οι ΟΕΕ (Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων) κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €455 δισ. (€740 δισ. το 2015)

• Οι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €275 δισ. (€590 δισ. το 2015)

• Οι μακροπρόθεσμοι ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις ύψους €169 δισ. (€513 δισ. το 2015)
o Οι Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές εκροές €8 δισ. (€149 δισ. εισροές το 2015)
o Οι Μικτοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €36 δισ. (€240 δισ. το 2015)
o Οι Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €116 δισ. (€81 δισ. το 2015)

• Οι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €106 δισ. (€77 δισ. το 2015)

• Οι ΟΕΕ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €180 δισ. (€150 δισ. το 2015)
o Οι Μετοχικοί ΟΕΕ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €5 δισ. (€41 δισ. εκροές το 2015)
o Οι Μικτοί ΟΕΕ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €62 δισ. (€84 δισ. το 2015)
o Οι Ομολογιακοί ΟΕΕ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €16 δισ. (€21 δισ. το 2015)
o Οι ΟΕΕ Χρηματαγοράς κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €1 δισ. (€7 δισ. εκροές το 2015)
o Οι Λοιποί ΟΕΕ κατέγραψαν καθαρές πωλήσεις €95 δισ. (€93 δισ. το 2015)

• Το καθαρό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ αυξήθηκε στα €14.201 δισ. (€13.332 δισ. το 2015)

Σχόλια σχετικά με τις εξελίξεις του 2016:

Το ενεργητικό των συλλογικών επενδύσεων συνέχισε την ανοδική του πορεία και το 2016

• Για πρώτη φορά στα χρονικά, το καθαρό ενεργητικό των ΟΣΕΚΑ και των ΟΕΕ ξεπέρασε το φράγμα των €14 τρισ.
• Οι καθαρές πωλήσεις συνέβαλαν στο 52% της αύξησης του συνολικού ενεργητικού, και η ανατίμηση της αγοράς για το υπόλοιπο ποσοστό της αύξησης.

Παρά τις πολλαπλές κρίσεις, οι καθαρές πωλήσεις των ΟΣΕΚΑ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό θετικές, αν και σε χαμηλότερο επίπεδο από ό, τι το 2014 και το 2015

• Ενώ η έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ αύξησε τη ζήτηση για τους ΟΣΕΚΑ την περίοδο Ιανουάριου-Απριλίου 2015, οι ΟΣΕΚΑ δεν επωφελήθηκαν από τις θετικές εξελίξεις το 2016. Αντίθετα, η βουτιά του χρηματιστηρίου στις αρχές του 2016, η ασθενής οικονομική ανάπτυξη και η ψηφοφορία της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον, η οποία μείωσε τη ζήτηση για τους ΟΣΕΚΑ. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές συνέχισαν να αγοράζουν ΟΣΕΚΑ το 2016 παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις της αγοράς, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης των επενδυτών στους ΟΣΕΚΑ.

Όσον αφορά τις καθαρές πωλήσεις στην αγορά των ΟΣΕΚΑ, οι Μετοχικοί και οι Μικτοί ΟΣΕΚΑ ήταν οι χαμένοι, ενώ οι Ομολογιακοί και οι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς αναδείχθηκαν νικητές

• Οι Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ υπέστησαν αρνητική μεταστροφή των καθαρών πωλήσεων τους το 2016, καθώς οι καθαρές πωλήσεις ποτέ πραγματικά δεν ανέκαμψαν από τη ρευστοποίηση των χρηματιστηριακών αγορών τον Ιανουάριο.
• Μετά από τρία χρόνια συνεχώς αυξανόμενων καθαρών πωλήσεων, οι Μικτοί ΟΣΕΚΑ ήταν οι μεγαλύτεροι χαμένοι του 2016, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να περιορίσουν την - άμεση και έμμεση – έκθεσή τους στη χρηματιστηριακή αγορά.
• Μετά από ένα δύσκολο πρώτο τρίμηνο, οι Ομολογιακοί ΟΣΕΚΑ κατέγραψαν σημαντική άνοδο στην εισροή κεφαλαίων τους, λόγω της πτώσης των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.
• Παρά τις πολύ χαμηλές αποδόσεις, η ζήτηση των ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς συνέχισε να αυξάνεται λόγω της αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Σημαντική αύξηση των καθαρών πωλήσεων των ΟΕΕ (Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων) για το 2016

• Οι καθαρές πωλήσεις των ΟΕΕ αυξήθηκαν κατά 19,4%
• Οι μακροπρόθεσμοι ΟΕΕ κατέγραψαν υψηλότερες καθαρές πωλήσεις σε σχέση με τους μακροπρόθεσμους ΟΣΕΚΑ (€178 δισ. και €169 δισ. αντίστοιχα)
• Οι Μικτοί ΟΕΕ ήταν οι κερδισμένοι της αγοράς των ΟΕΕ, ακολούθησαν οι ΟΕΕ Ακίνητης Περιουσίας, Ομολογιακοί και Μετοχικοί ΟΕΕ.
• Οι καθαρές πωλήσεις των «Λοιπών» ΟΕΕ συνέχισαν να αυξάνονται και το 2016, καθώς οι επενδυτές ήθελαν μεγαλύτερο εύρος διαφοροποίησης και επικεντρώθηκαν στο αποτέλεσμα των επενδύσεων τους.

 

* Τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΘΕ δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό»

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus