Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΧΑ: Στο 61,8% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων το Φλεβάρη

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του ΧΑ έκλεισε τον προηγούμενο μήνα στα €37,79 δισ., αυξημένη κατά 4,9% από τον Ιανουάριο. Η αξία Συναλλαγών ανήλθε στα €825,67 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 1,5%. Εισροές κεφαλαίων 22,1 εκατ. από τους Ελληνες επενδυτές.

ΧΑ: Στο 61,8% μειώθηκε το ποσοστό των ξένων το Φλεβάρη

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Φεβρουαρίου -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 59,2%, παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 60,0% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΧΑ.

Χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,8% έναντι 62,6%.

Αναλυτικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Φεβρουαρίου 2017. Τον Φεβρουάριο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €37,79 δισ., αυξημένη κατά 4,9% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 4,8%.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 61,8% έναντι 62,6% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 1,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (1.631,10 εκατ. ευρώ ή 4,3%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 59,2% έναντι 60,0% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 1,3%.

• Συνολική αξία συναλλαγών €0,83 δισ. (μειωμένη κατά 1,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 35,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στο 1.488.292.727 τεμάχια, καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.421.458.285 τεμάχια) και μείωση 46,0% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 (2.758.186.394 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2017 πραγματοποίησαν το 48,5% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 15,86 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 16,87 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 543 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 584 τον προηγούμενο μήνα).

• Κέρδη της τάξης του 5,6% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η αξία συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2017 έφτασε τα €825,67 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 1,5% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα, που ήταν €838,59 εκατ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.275,63 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 35,3%.

Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2017 ήταν €43,46 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€39,93 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€60,74 εκατ.).

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για τον μήνα Φεβρουάριο 2017 ανήλθε στις 15.858 έναντι 16.869 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Φεβρουάριο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 21.159).

Τον Φεβρουάριο 2017 δημιουργήθηκαν 543 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 584 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €37,79 δισ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €36,02 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4,9% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €31,15 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 21,3%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Φεβρουάριο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €22,15 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€33,70 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€3,51 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,24 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€8,94 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€6,06 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€1,72 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €22,12 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€16,91 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€8,76 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€3,82 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,74 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€5,88 εκατ.) και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€3,03 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2017 πραγματοποίησαν το 48,5% των συναλλαγών (σε σχέση με το 53,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Φεβρουάριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 56,2% των συναλλαγών) .

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Φεβρουάριο 2017 πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,3% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18,8% των συναλλαγών)

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 59,2% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 60,0% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,8% έναντι 62,6%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 59,6% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 62,3% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 40,8% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

 

* Τα αναλυτικά στοιχεία του Χρηματιστηρίου για τα στατιστικά του Φεβρουαρίου δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη «Συνοδευτικό Υλικό».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus