ΧΑ: Στο 61,6% το ποσοστό των ξένων το Μάρτιο

Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου έκλεισε το Μάρτιο στα €38,79 δισ., αυξημένη κατά 2,7% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο. Η δε αξία συναλλαγών ενισχύθηκε κατά 15,4%. Δημιουργήθηκαν 2.534 ενεργές μερίδες.

ΧΑ: Στο 61,6% το ποσοστό των ξένων το Μάρτιο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου στο τέλος Μαρτίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 59,1% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2017,, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑ.

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,6% έναντι 61,8%.

Ειδικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαρτίου 2017. Τον Μάρτιο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €38,79 δισ., αυξημένη κατά 2,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,9%.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαρτίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 61,6% έναντι 61,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.596,86 εκατ. ευρώ ή 4,1%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 59,1% έναντι 59,2% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,2%.

• Συνολική αξία συναλλαγών €0,95 δισ. (αυξημένη κατά 15,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 40,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.524.509.402 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.488.292.727 τεμάχια) και μείωση 38,1% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016 (2.464.391.143 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2017 πραγματοποίησαν το 49,4% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 23,16 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,86 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 2.543 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 543 τον προηγούμενο μήνα).

• Κέρδη της τάξης του 3,1% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2017 έφτασε τα €952,99 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 15,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €825,67 εκατ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.602,28 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 40,5%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2017 ήταν €41,43 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€43,46 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€80,11 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάρτιο 2017 ανήλθε στις 23.159 έναντι 15.858 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 17.253).

Τον Μάρτιο 2017 δημιουργήθηκαν 2.543 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 543 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €38,79 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €37,78 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,7% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €34,68 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 11,9%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Μάρτιο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €37,07 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€30,38 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€11,15 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€3,12 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€2,24 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€1,37 εκατ.), Κεντρική Κυβέρνηση (€1,06 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€6,42 εκατ.) και Οργανισμούς ΕΕ (€5,29 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €37,07 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€21,27 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€17,84 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,93 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€1,66 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€5,35 εκατ.) και Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,50 εκατ.).
Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2017 πραγματοποίησαν το 49,4% των συναλλαγών (σε σχέση με το 48,5% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Μάρτιο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 64,1% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Μάρτιο 2017 πραγματοποίησαν το 19,8% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 16,2% των συναλλαγών), σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου.

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 59,1% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Φεβρουαρίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,6% έναντι 61,8%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,0% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 63,3% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ 

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 40,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus