Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΧΑ: Στο 65,5% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών τον Μάιο

Αύξηση 7,6% σημείωσε η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ τον προηγούμενο μήνα. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα €2,23 δισ., ενισχυμένη κατά 176,3% σε σχέση με τον Απρίλιο. Παράλληλα τον Μάιο δημιουργήθηκαν 735 νέες μερίδες επενδυτών.

ΧΑ: Στο 65,5% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών τον Μάιο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου τον Μάιο -συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,5%, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 60,9% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Απριλίου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑ.

Χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,5% έναντι 63,9%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,3% συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και 63,7% χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ.

Αναλυτικότερα, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 2017. Τον Μάιο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €42,95 δισ., αυξημένη κατά 7,6% από τον προηγούμενο μήνα. Το ίδιο ποσοστό αύξησης της κεφαλαιοποίησης σημειώνεται και στην περίπτωση που δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαΐου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,5% έναντι 63,9% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 2,5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ (2.001,92 εκατ. ευρώ ή 4,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,5% έναντι 60,9% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 2,6%.

• Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε στα €2,23 δισ. (αυξημένη σημαντικά κατά 176,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 8,0% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 3.170.810.928 τεμάχια, καταγράφοντας αύξηση 172,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.163.590.452 τεμάχια) και αύξηση 3,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2016 (3.050.549.223 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2017 πραγματοποίησαν το 56,8% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 22,18 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 13,97 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 735 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 522 τον προηγούμενο μήνα).

• Κέρδη της τάξης του 8,9% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2017 έφτασε τα €2.226,81 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 176,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα, που ήταν €806,02 εκατ. Σε σχέση με τον Μάιο του 2016, που η αξία συναλλαγών ήταν €2.062,79 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 8,0%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαΐου 2017 ήταν €101,22 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€44,78 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€103,14 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για τον μήνα Μάιο 2017 ανήλθε στις 22.181 έναντι 13.967 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάιο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 19.777).

Τον Μάιο 2017 δημιουργήθηκαν 735 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 522 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €42,95 δισ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που ήταν €39,93 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 7,6% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, που ήταν €39,87 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 7,7%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Μάιο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €124,07 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€94,87 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€27,76 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€15,13 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€8,71 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,27 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€15,21 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€6,14 εκατ.) και Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€3,81 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €124,01 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€91,89 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€11,05 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€10,55 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€10,35 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€8,18 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€6,82 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Μάιο 2017 πραγματοποίησαν το 56,8% των συναλλαγών (σε σχέση με το 53,6% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Μάιο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 58,5% των συναλλαγών) .

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Μάιο 2017 πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18,5% των συναλλαγών.

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,5% παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό του 60,9% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Απριλίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,5% έναντι 63,9%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 60,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 63,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,5% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

*Αναλυτικά το Axianumbers, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus