Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

ΧΑ: Στο 65,4% το ποσοστό των ξένων επενδυτών τον Ιούνιο

Αυξήθηκε κατά 5,6% η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα η συνολική αξία των συναλλαγών υποχώρησε 25,6% και διαμορφώθηκε στα 1,66 δισ. ευρώ. Στις 28.186 ενισχύθηκε ο αριθμός των ενεργών μερίδων επενδυτών.

ΧΑ: Στο 65,4% το ποσοστό των ξένων επενδυτών τον Ιούνιο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουνίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,3% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαΐου 2017.

Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,4% έναντι 65,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουνίου 2017. Τον Ιούνιο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €45,35 δισ., αυξημένη κατά 5,6% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 5,5%.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουνίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,4% έναντι 65,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,2%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.142,90 εκατ. ευρώ ή 4,7%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,3% έναντι 62,5% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,3%.

Συνολική αξία συναλλαγών €1,66 δισ. (μειωμένη κατά 25,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 0,5% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.827.562.914 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 42,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (3.170.810.928 τεμάχια) και μείωση 32,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 (2.699.485.298 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2017 πραγματοποίησαν το 56,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• 28,19 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 22,18 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 2.200 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 735 τον προηγούμενο μήνα).

• Κέρδη της τάξης του 6,3% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2017 έφτασε τα €1.657,20 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 25,6% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €2.226,81 εκατ. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.665,21 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 0,5%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2017 ήταν €78,91 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€101,22 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€79,30 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2017 ανήλθε στις 28.186 έναντι 22.181 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 20.360).

Τον Ιούνιο 2017 δημιουργήθηκαν 2.200 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 735 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €45,35 δισ.

Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €42,95 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 5,6% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €34,05 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 33,2%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Ιούνιο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €45,78 εκατ.

Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€31,72 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€26,46 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€25,71 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,27 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€16,44 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€9,73 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€8,46 εκατ.), Ιδιωτικά Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα (€2,56 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€2,03 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €45,79 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€36,33 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€13,67 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€8,30 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,89 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€2,99 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€9,56 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρίες (€5,29 εκατ.) και Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€5,19 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2017 πραγματοποίησαν το 56,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 56,8% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Ιούνιο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 55,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Ιούνιο 2017 πραγματοποίησαν το 19,8% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 20,2% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 19,3% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,3% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαΐου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,4% έναντι 65,5% τον προηγούμενο μήνα.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 58,2% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 60,6% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus