ΧΑ: Στο 65,5% η συμμετοχή των ξένων τον Αύγουστο

Μείωση των συναλλαγών και των ενεργών μερίδων χαρακτήρισε τις συνεδριάσεις του Αυγούστου, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του ΧΑ. Πωλητές οι Ελληνες επενδυτές.

ΧΑ: Στο 65,5% η συμμετοχή των ξένων τον Αύγουστο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 2017. Τον Αύγουστο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €44,29 δισ., αυξημένη κατά 0,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 0,4%.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Αυγούστου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,5% έναντι 65,7% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,2%.

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.210,89 εκατ. ευρώ ή 5,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,3% έναντι 62,4% τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,3%.

• Συνολική αξία συναλλαγών €0,90 δισ. (μειωμένη κατά 45,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 6,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 671.288.140 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 65,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.956.270.409 τεμάχια) και μείωση 24,5% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 (889.435.662 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 60,2% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

13,74 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 21,61 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 579 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 840 τον προηγούμενο μήνα).

• Κέρδη της τάξης του 1,6% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2017 έφτασε τα €900,90 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 45,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.647,37 εκατ. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν €847,00 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 6,4%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Αυγούστου 2017 ήταν €40,95 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€78,45 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€38,50 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Αύγουστο 2017 ανήλθε στις 13.742 έναντι 21.612 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Αύγουστο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 10.078).

Τον Αύγουστο 2017 δημιουργήθηκαν 579 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 840 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €44,29 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €44,11 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 0,4%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €35,75 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 23,9%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Αύγουστο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης των €4,49 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€23,67 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€4,77 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,57 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€1,76 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€26,18 εκατ.) και Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€2,03 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, με εκροές κεφαλαίων ύψους €4,49 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€10,82 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€1,67 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€1,22 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€4,78 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€2,70 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€1,92 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 60,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Αύγουστο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 57,2% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Αύγουστο 2017 πραγματοποίησαν το 17,9% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 17,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 10,6% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,3% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό του 62,4% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Ιουλίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο έναντι 65,5% έναντι 65,7%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 58,6% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 61,1% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,7% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

*Δείτε το μηνιαίο στατιστικό δελτίο του ΧΑ στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus