Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2017.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών.

Αναλυτικά, στην εταιρεία Τιτάν η συμμετοχή της FMR LLC αυξήθηκε στο 5,01%. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2017.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της FMR LLC. κατέχετε μέσω των εταιριών Fidelity Management and Research Company και FMR Co., Inc.Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχετε μέσω των εταιριών Fidelity Management and Research Company και FMR Co., Inc.

Παράλληλα, στην Foodlink το ποσοστό της Leyenda Investmentαυξήθηκε στο 38,43% από 37,99% προηγουμένως.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus