ΧΑ: Έγκριση ειδικών διαπραγματευτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την παραίτηση της Σαρρος Α.Ε.Π.Ε.Υ από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών και την Αγορά Παραγώγων.

ΧΑ: Έγκριση ειδικών διαπραγματευτών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε μεταξύ άλλων τους ειδικούς διαπραγματευτές για MLS και Δομική Κρήτης.

Αναλυτικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

* την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ" από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011.

* την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας "ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε." από την εταιρία - Μέλος του ΧΑ "ΒΕΤΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ." και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2011.

* την παραίτηση της εταιρίας - Μέλους του ΧΑ "ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών και την Αγορά Παραγώγων του ΧΑ με τελευταία ημερομηνία διαπραγμάτευσης την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus