Εταιρική διακυβέρνηση made in Greece...

Γιατί η εταιρική διακυβέρνηση made in Greece απέχει παρασάγγας από τις διεθνείς πρακτικές. Η ανεπάρκεια και οι παραλείψεις της νομοθεσίας και του κώδικα του ΣΕΒ. Προτάσεις για τις βέλτιστες πρακτικές. Τα οφέλη.

του Δρος Ανδρέα Γ. Κουτούπη CMIIA, CIA, CICA, CCSA
Εταιρική διακυβέρνηση made in Greece...
Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης από τις εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα - Κριτική επισκόπηση στη νομοθεσία και στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ

Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης σε μια χώρα όπως η δική μας, που διαρκώς κατηγορείται ακόμα και από τους ίδιους τους κυβερνώντες ως διεφθαρμένη, θεωρείται απαραίτητη, εκ των ων ουκ άνευ. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις εισηγμένες ή μη στο χρηματιστήριο οφείλουν και πρέπει να λογοδοτούν και να προστατεύουν όλους όσοι έχουν έννομα συμφέροντα σε αυτές (stakeholders).

Εδώ και αρκετά χρόνια, ο συγγραφέας του συγκεκριμένου άρθρου έχει ξεκινήσει την κριτική με σχετική αρθρογραφία στα κακώς δρώμενα στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου στο οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία δεκατρία χρόνια.

Έχοντας την τύχη να εργαστεί είτε ως ελεγκτής είτε ως σύμβουλος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις που διατείνονται ότι ακολουθούν και εφαρμόζουν σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης (και μάλιστα το δηλώνουν σε σχετικές έρευνες ελεγκτικών εταιριών, όπως η Grant Thornton), διατηρεί βάσιμες αμφιβολίες εάν οι σχετικές δηλώσεις τους έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Το βασικό πρόβλημα απορρέει από τον ίδιο τον Νόμο 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης (αλλά και από τις προσθήκες σε αυτόν, όπως ο Νόμος 3091), κείμενα τα οποία στα περισσότερα σημεία τους είναι πολύ γενικά και ασαφή, ενώ έχουν υιοθετήσει ελάχιστες από τις διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες στο εξωτερικό, όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία ή η Νότια Αφρική.

Οι ανωτέρω παραλείψεις οδήγησαν στην επιλογή από τη συντριπτική πλειονότητα των εισηγμένων εταιριών της υιοθέτησης πρακτικών που οδηγούν σε τυπική και όχι σε ουσιαστική συμμόρφωση, καθώς τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης δυστυχώς συσχετίζονται κυρίως με το κόστος παρά με τα πιθανά οφέλη από την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών.

Το πρόβλημα για τις εισηγμένες εταιρίες είναι ότι οι διεθνείς επενδυτές και οι υπόλοιποι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και επιπλέον το ίδιο συμβαίνει και με οικονομικούς αναλυτές από όλον τον κόσμο, οι οποίοι ξέρουν ακόμη καλύτερα και από εμάς τους ίδιους τι συμβαίνει μέσα στις επιχειρήσεις, με λογικό επακόλουθο την κατάταξη της χώρας μας στον "πάτο" όσον αφορά στις επιδόσεις των εταιριών μας στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ένα μεγάλο μέρος των επενδυτών (κυρίως μικροεπενδυτών) και στη χώρα μας, όπως και στο εξωτερικό, έχει οργανωθεί σε σύνδεσμο επενδυτών υπερμάχων του μετοχικού ακτιβισμού (στη χώρα μας ονομάζεται Σύνδεσμος Επενδυτών - Διαδικτύου - ΣΕΔ), ο οποίος θέτει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο σύγχρονος επενδυτής θα πρέπει να αξιολογεί μια εταιρία σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης (Χάρτης Εταιρικής Διακυβέρνησης) σύμφωνα με όσο το δυνατόν περισσότερα αντικειμενικά κριτήρια.

Παρ' όλα αυτά, ο λόγος για τον οποίο λήφθηκε η απόφαση να γραφτεί αυτό το άρθρο είναι η πρόσφατη παρουσίαση του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις εισηγμένες εταιρίες, ένα πραγματικά καλογραμμένο και αξιόλογο κείμενο, που όμως, κατά τη γνώμη μας, δεν εξασφαλίζει την αλλαγή νοοτροπίας των οικογενειακών κυρίως διοικήσεων των σύγχρονων εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων (στο "οικογενειακών" περιλαμβάνουμε και τους φίλους και τους γνωστούς που συνδιοικούν συγχρόνως [στην καλύτερη περίπτωση] ως ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη).

Το θετικό στην όλη αυτή προσπάθεια είναι η μη άμεση επιβολή υποχρεωτικής εφαρμογής του, αλλά η εθελοντική συμμόρφωση των εταιριών προς αυτόν, εφόσον τα τελευταία χρόνια αποδείχτηκε ότι, όσοι νόμοι και να ψηφιστούν σχετικά, οι εταιρίες πάντα θα βρίσκουν παραθυράκια ώστε να φαίνονται συμμορφωμένες με το τυπικό σκέλος. Άλλωστε, ορισμένες εισηγμένες χρησιμοποιούν νομικούς για τον σκοπό αυτόν ακόμη και για τη θέση του εσωτερικού ελεγκτή.

Καλώς ή κακώς, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμους όπως ο τελευταίος (Ν. 3873/2010), ο οποίος επιβάλλει τη σύνταξη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης για όλες τις εισηγμένες εταιρίες (παρ' όλα αυτά, θεωρείται πολύ χρήσιμη διάταξη στο πλαίσιο της διαφάνειας).

Κατά τη γνώμη μας, η εφαρμογή αποτελεσματικών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης έχει να κάνει κυρίως με ανθρώπινες συμπεριφορές και δεν μπορεί να προσεγγιστεί αποκλειστικά με ερωτήματα του τύπου ερωτηματολογίου ΝΑΙ - ΟΧΙ ή Συμμορφώνομαι - Δεν Συμμορφώνομαι.

Άλλωστε, ακόμη και αυτήν τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σε αρκετές περιπτώσεις που τυχαίνει να γνωρίζουμε την έγραψαν εκείνοι που υποτίθεται ότι θα πρέπει να ελέγχουν την ορθή και ακριβοδίκαιη εικόνα της επιχείρησης (δηλαδή οι εξωτερικοί ελεγκτές) ή σε ορισμένες περιπτώσεις άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων, παρά η ίδια η διοίκηση, με κοινό στόχο την τυπική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου. Ένα από τα θετικά σημεία που εντοπίζουμε είναι η ανάπτυξη από ορισμένες διοικήσεις εταιριών συγκεκριμένων μεθοδολογιών οργάνωσης πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Οι συγκεκριμένες διοικήσεις αντιμετώπισαν την εισαγωγή του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ με θετικό πρίσμα και δεν επιθυμούσαν απλώς να δηλώνουν τυπική συμμόρφωση με τον Νόμο 3873/2010.

Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου έχει προτείνει σε σχετική του δημοσιευμένη αρθρογραφία από το 2006 την εισαγωγή ετήσιας δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως και την απαίτηση για ετήσια δήλωση επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου από τις διοικήσεις των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών, που όμως κανένας νόμος ή κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης δεν έχει αγγίξει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια απαίτηση θα ενίσχυε ουσιαστικά το ελεγκτικό επάγγελμα (τόσο τον εσωτερικό όσο και τον εξωτερικό έλεγχο), το οποίο μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα από τις περισσότερες εισηγμένες εταιρίες κι αυτό γιατί τόσο ο εσωτερικός όσο και ο εξωτερικός έλεγχος θα υποχρεώνονταν να αξιολογούν και να πιστοποιούν την επάρκεια και όπου είναι δυνατόν την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (και διαχείρισης κινδύνων της εταιρίας).

Η εταιρική διακυβέρνηση περιλαμβάνει εταιρικές πρακτικές σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων, στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, στον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο και στην προστασία των επενδυτών.

Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να δείξει τις σημαντικότερες παραλείψεις της σχετικής νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης και του πρόσφατου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ (που παρ' όλα αυτά θεωρείται πρώτη καλή προσπάθεια αντιμετώπισης των σχετικών αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τις εισηγμένες επιχειρήσεις). Στη συνέχεια παραθέτουμε τις σημαντικότερες επισημάνσεις μας έτσι όπως αυτές μπορούν να συνοψιστούν μετά την επισκόπηση των σχετικών κειμένων:

Εταιρική Διακυβέρνηση

• Παρά τα κριτήρια που έχουν προσδιοριστεί για τον χαρακτηρισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) ως ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών, τα υφιστάμενα κείμενα δεν διασφαλίζουν τη στελέχωση - λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων πέραν των ποσοτικών με συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια παρά μόνο με απαγορεύσεις (π.χ. συγγενικό πρόσωπο της ιδιοκτησίας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ανεξάρτητο).

Δεν υπάρχει διασφάλιση ότι ένα ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος θα επιλέγεται με διαφανείς διαδικασίες από την εταιρία και θα λειτουργεί ως πραγματικά ανεξάρτητο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα μπορούσε η εκλογή τουλάχιστον ενός εκ των ανεξάρτητων μελών να διενεργείται από τους μετόχους μειοψηφίας, μέσω συστήματος αθροιστικής ψήφου και να μην είναι της απολύτου επιλογής του μεγαλομετόχου.

• Ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον κώδικα του ΣΕΒ για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του προέδρου του Δ.Σ., δεν προτείνεται (κακώς) ο διαχωρισμός των ρόλων του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου. Κατά προτίμηση, ο διαχωρισμός αυτός θα πρέπει να γίνεται μέσω της γενικής συνέλευσης των μετόχων, όπου ο πρόεδρος θα πρέπει να εκλέγεται άμεσα από τους μετόχους εφόσον έχει προηγηθεί σχετική διαδικασία συλλογής και παρουσίασης των υποψηφιοτήτων και των σχετικών προτάσεων διορισμού από σχετική ανεξάρτητη επιτροπή της εταιρίας (Nomination Committee).

• Όσον αφορά στη διαδοχή των εξουσιών, τόσο οι σχετικοί νόμοι όσο και ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ δεν προβλέπουν περιορισμένη θητεία για τα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., με ορατό τον κίνδυνο αφομοίωσής τους από την εταιρία. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι εταιρίες που έχουν διορισμένα στο Δ.Σ. ως ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη ανώτατα διευθυντικά στελέχη προηγούμενων περιόδων.

• Ο κώδικας του ΣΕΒ προτείνει την ατομική αξιολόγηση μόνο του προέδρου του Δ.Σ. και όχι των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ., ενώ οι περισσότεροι σύγχρονοι κώδικες προτείνουν αξιολόγηση του Δ.Σ. ως συνόλου, όπως και των μελών των ειδικών επιτροπών (π.χ. της επιτροπής ελέγχου, της επιτροπής υποψηφιοτήτων, της επιτροπής αμοιβών και παροχών κ.ά.).

Διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων

Παρότι τα τελευταία χρόνια έχει συντελεστεί σχετική βελτίωση στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις, δυστυχώς η μεθοδολογία διαχείρισης των επιχειρηματικών κινδύνων είναι ακόμη άγνωστη λέξη για τη συντριπτική πλειονότητα των εταιριών.

Χαρακτηριστικό γνώρισμά τους είναι η έλλειψη υιοθέτησης συγκεκριμένης μεθοδολογίας για αναγνώριση και διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων. Επί του παρόντος, φαίνεται ότι οι όποιοι κίνδυνοι (στρατηγικοί, λειτουργικοί, πληροφόρησης, συμμόρφωσης κ.λπ.) εντοπίζονται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και συζητούνται συνήθως άτυπα στις συνεδριάσεις των διοικητικών συμβουλίων, δηλαδή χωρίς ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η διαχείρισή τους να έχουν προέλθει από σχετική συστηματική διαδικασία.

Σημαντική παράλειψη του Νόμου 3016/17-5-2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και του κώδικα του ΣΕΒ κρίνουμε την απουσία της υποχρέωσης αναφοράς (δήλωσης) των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως προς τη στρατηγική διαχείρισης των αναγνωρισμένων κινδύνων προς τους μετόχους, το λοιπό επενδυτικό κοινό και τον κάθε ενδιαφερόμενο για την επιχείρηση (stakeholder).

Επί του παρόντος, οι εταιρίες περιορίζονται σε απλή γνωστοποίηση των σημαντικότερων κινδύνων που τις χαρακτηρίζουν, συνήθως επιλεκτικές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζουν τους μετόχους ως προς την επάρκεια των σχετικών αποφάσεων διαχείρισής τους.

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

Παρά τη σχετική βελτίωση που συντελέστηκε στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιριών, δεν φαίνεται να λειτουργεί το κατάλληλα θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας που θα τα ενίσχυε περαιτέρω. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον οικογενειακό χαρακτήρα πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες διοικούνται κυρίως βάσει πρακτικών που έχουν επιβληθεί από τις διοικήσεις άτυπα, με χαρακτήρα εθιμικού δικαίου.

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η οργάνωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στις μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις (κυρίως σε εκείνες που δεν λειτουργούν ως θυγατρικές ή ως υποκαταστήματα μεγάλων πολυεθνικών εταιριών) θα απέχει παρασάγγας από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου είναι ο κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ, ο οποίος, ακολουθώντας το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο COSO, υιοθετεί καλές πρακτικές και ξεκαθαρίζει την έννοια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Παρ' όλα αυτά, στο πλαίσιο της αυξημένης διαφάνειας προς το επενδυτικό κοινό και τους λοιπούς ενδιαφερομένους για την εταιρία (stakeholders), δεν έχει προβλέψει την υποχρεωτική αναφορά (δήλωση) των διοικήσεων των εισηγμένων εταιριών ως προς την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης των κινδύνων στην ετήσια οικονομική έκθεση της εταιρίας.

Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος

Από μια απλή επισκόπηση των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων εταιριών και τη σχετική ετήσια οικονομική έκθεση, όπως και από τη γνώση για τη μη επαρκή εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών εσωτερικού ελέγχου φαίνεται ότι απαιτείται η βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται τόσο από τον εξωτερικό όσο και από τον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ειδικά ως προς το σκέλος της πληροφόρησης των μετόχων και των λοιπών stakeholders. Συγκεκριμένα:

• Οι μονάδες εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσειων θα πρέπει να ενισχυθούν ως προς την αποστολή, την οργάνωση, τη στελέχωση - ανθρώπινο δυναμικό, τη μεθοδολογία, τις εκθέσεις ελέγχου και τους τρόπους κοινοποίησης των αποτελεσμάτων των εργασιών τους, ώστε να μπορούν να προσθέσουν αξία και να έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ελεγκτικά τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση.
 
Σημαντικότερες διατάξεις για τον Ν. 3016/2002 είναι η υποχρέωση της στελέχωσης μονάδων εσωτερικού ελέγχου από άτομα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και για τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης του ΣΕΒ η αποδοχή (επιτέλους) των διεθνών επαγγελματικών προτύπων για την αποτελεσματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.

Έχοντας όμως κατά νου τις υφιστάμενες πρακτικές των εισηγμένων, θεωρούμε σημαντική έλλειψη την υποχρεωτική ανασκόπηση στην ετήσια οικονομική έκθεση των πραγματοποιηθέντων ελέγχων και τον εντοπισμό των μεγαλύτερων αδυναμιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, για το οποίο οι σχετικές αδυναμίες είναι διαχειρίσιμες εντός της εταιρίας, χωρίς να λαμβάνουν γνώση οι μέτοχοι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι για την επιχείρηση.

Εκείνο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η διενέργεια ουσιαστικών εσωτερικών ελέγχων από πιστοποιημένους ή/και έμπειρους επαγγελματίες στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου και όχι απαραίτητα από στελέχη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης της εταιρίας, όπως προβλέπει ο Ν. 3091, αλλά πιθανόν και από εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα (στα πρότυπα του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Κύπρου).

• Επίσης, θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος των εξωτερικών ελεγκτών, που θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην επισκόπηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Είναι καλή πρακτική η υποχρεωτική πιστοποίηση της επάρκειας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο των εξωτερικών ελέγχων που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές, καθώς επίσης και η εξέταση του ενδεχομένου περιοδικής επισκόπησης (π.χ. ανά τριετία) της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών από ορκωτό ελεγκτή ή από ελεγκτική εταιρία διαφορετική από αυτόν ή αυτήν που διενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο στα πρότυπα του τραπεζικού κλάδου (ΠΔΤΕ 2577/2006).

Κλείνοντας, θα θέλαμε να αναφερθούμε στη σπουδαία παρουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να αναβαθμίσει τον ελεγκτικό της ρόλο, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη παρά στην καταστολή, προκειμένου να διαφυλάξει το επενδυτικό κοινό από τυχόν ενέργειες που δεν διασφαλίζουν τα συμφέροντά του.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενισχυθούν οι έλεγχοι συμμόρφωσης με τον Νόμο 3016 περί εταιρικής διακυβέρνησης, με τον Νόμο 3873/2010 (ειδικότερα ως προς το σκέλος της πιστοποίησης της ακρίβειας των αναγραφομένων στη δήλωση της εταιρικής διακυβέρνησης) και με τις λοιπές κανονιστικές διατάξεις, κυρίως ως προς την επάρκεια των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, τη συμμόρφωση στους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τη λειτουργία των μονάδων εσωτερικού ελέγχου που δραστηριοποιούνται σε αυτές, καθώς σημαντικά μεγάλος αριθμός εταιριών φαίνεται ότι εξακολουθεί να ενεργεί τυπικά και όχι ουσιαστικά, συμμορφωμένος με τις σχετικές διατάξεις.


* Ο Δρ Ανδρέας Γ. Κουτούπης (CMIIA, CIA, CICA, CCSA) είναι Λέκτορας Λογιστικής και Ελεγκτικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου, μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών και της ΣτΑ στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

E-Mail: a.koutoupis@euc.ac.cy, akoutoupis@ba.aegean.gr

** Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον αρθρογράφο; Τι γνώμη έχετε;

To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus