Πτώση 0,34% στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη

Η πτώση του Ενεργητικού προήλθε εξ ολοκλήρου από αρνητικές αποδόσεις, καθώς ναι μεν υπήρξε φθίνον ρυθμός μεριδίων -0,01%, αλλά το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.

  • του Κώστα Σιαμπράκου

Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (KSMEIZON) για την αγορά των Α/Κ την Τετάρτη 25/4/2018

Τέταρτη στη σειρά ημέρα υποχώρησης για το ενεργητικό της αγοράς των Α/Κ, που κινείται εν μέσω των εταιρικών αποτελεσμάτων που καθορίζουν την παλινδρόμηση των μετοχικών διεθνών αγορών, των οποίων το εκάστοτε αρνητικό ή θετικό πρόσημο απόδοσης εισάγεται με την ανάλογη ένταση και στην Ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια της Τετάρτης η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων μειώθηκε αισθητά κατά -0,34% και διαμορφώθηκε στα 6,721 δις €. Η πτώση του Ενεργητικού προήλθε εξ ολοκλήρου από αρνητικές αποδόσεις, καθώς ναι μεν υπήρξε φθίνον ρυθμός μεριδίων -0,01%, αλλά το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο (αμελητέα αξία συμμετοχών, μόλις, 140 χιλ. €).

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης το πρόσημο της αγοράς ήταν, επίσης, αρνητικό -0,33%. Από τις 20 κατηγορίες, οι 13 έκλεισαν με ζημιές, οι 6 με οριακά κέρδη και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Την εντονότερη μέση υποχώρηση καθαρών τιμών υπέστησαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,65%, τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με -1,29% και τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -1,34%. Αντιθέτως, σε μέσο θετικό πρόσημο απόδοσης ξεχώρισαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 0,18%, τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με 0,09% και τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή, μαζί με το Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας, με το ίδιο πρόσημο 0,06%. Σημαντικό ρόλο στις αποδόσεις των κατηγοριών που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς τίτλους, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, διαδραμάτισε η ενίσχυση της ισοτιμίας του $ έναντι του € από τα επίπεδα του 1,237 προς το 1,216.

Περιορισμένη ήταν η ημερήσια κινητικότητα των μεριδιούχων και η συναλλακτική αξία. Η μικτή επενδυτική διάθεση οδήγησε στο ισοσταθμισμένο ισοζύγιο. Ο μεγαλύτερος όγκος εισροών έλαβε χώρα στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων με 1,112 εκατ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 640 χιλ. € και στα Funds of Funds Μικτά με 621 χιλ. €. Στον αντίποδα, τις εντονότερες εκροές υπέστησαν τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 546 χιλ. €, τα Μικτά Α/Κ με 510 χιλ. με 510 χιλ. € και τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 395 χιλ. €.
Οριακές εισροές στα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας αξίας 94 χιλ. € (έναντι εκροών στα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη 151 χιλ. €)

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus