Πτώση 0,39% στο Ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη

Η συναλλακτική αξία κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, όμως η επενδυτική διάθεση χαρακτηρίζεται ως μικτή προς αρνητική.

  • του Κώστα Σιαμπράκου

Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου (KSMEIZON) για την αγορά των Α/Κ την Πέμπτη 2/8/2018

Αισθητή πίεση Ενεργητικού, της τάξεως του -0,39%, υπέστη η αγορά των Α/Κ κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας του Αυγούστου και το διαμόρφωσε στα 5,547 δις € (πλησιάζοντας και πάλι τα χαμηλά έτους). Οι απώλειες κεφαλαιοποίησης κατά 25,655 εκατ. €, προήλθαν κατά κύριο λόγο από αρνητικές αποδόσεις, καθώς παρότι ο ρυθμός μεριδίων ήταν έντονα πτωτικός -018%, αντιστοιχεί σε ελεγχόμενης αξίας 2,055 εκατ. € αρνητικό τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών.

Το γεγονός της κινητικότητας των μεριδιούχων μας εκπλήσσει, τόσο λόγω της Αυγουστιάτικης περιόδου όσο και της μηνιαίας νηνεμίας που επικρατεί στην spot αγορά τίτλων. Η συναλλακτική αξία κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, όμως η επενδυτική διάθεση χαρακτηρίζεται ως μικτή προς αρνητική. Ο μεγαλύτερος όγκος εκροών έλαβε χώρα στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας με 1,754 εκατ. €, στα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με 684 χιλ. € και στα Funds of Funds Ομολογιακά με 348 χιλ. €. Οι εισροές στα Funds of Funds Μικτά με 745 χιλ. € και στα Funds of Funds Μετοχικά με 196 χιλ. €, απλώς περιόρισαν το εύρος του πτωτικού τελικού ισοζυγίου.

Σε αντίθετη φορά κινήθηκαν τα Ομολογιακά και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας. Τα μεν πρώτα σημείωσαν εξαγορές μεριδίων μικρής αξίας 124 χιλ. €, τα δε δεύτερα συμμετοχές 87 χιλ. €.

Σε επίπεδο μέσης απόδοσης το πρόσημο της αγοράς υπέστη απώλειες -0,18%. Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 11 έκλεισαν με ζημιές, οι 8 με κέρδη και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Σε μέση υποχώρηση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -1,13%, τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -0,83% και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με -0,72%. Αντιθέτως, την υψηλότερη μέση θετική απόδοση επέτυχαν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 1,14%, τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 0,17% και τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή με 0,13%.

Η στήλη των Α/Κ θα είναι και πάλι μαζί σας στις 20 Αυγούστου.

Ευχόμαστε σε όλες/ους ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΓΕΜΑΤΕΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus