Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.976,74 -0,37
FTSEM 1.298,95 -0,12
FTSEA 480,65 -0,34
ΓΔ 822,15 -0,21
ASI 4.091,53 1,56
ASIP 2.930,45 -0,47
ATHEX_ESG 925,98 -0,37
FTSEB 390,74 -0,32
FTSED 2.811,85 -0,92
FTSEGTI 2.245,22 -0,55
FTSEMSFW 4.000,29 0,22
HCBPI 0,00 -100,00
HCBTRI 0,00 -100,00
HELMSI 1.235,79 -0,54
ΔΑΠ 4.012,99 -2,78
ΔΑΣ 3.052,27 0,35
ΔΒΠ 3.386,68 -1,17
ΔΕΜ 815,95 -1,72
ΔΚΥ 2.890,49 0,13
ΔΚΩ 3.968,06 1,15
ΔΠΑ 4.172,06 1,52
ΔΠΟ 8.084,60 0,08
ΔΠΠ 6.833,37 -0,15
ΔΠΥ 5.579,65 -2,02
ΔΤΑ 2.170,18 -2,85
ΔΤΛ 4.607,50 1,09
ΔΤΠ 7.848,81 -1,15
ΔΤΡ 516,27 -0,32
ΔΤΧ 1.821,67 1,70
ΔΥΓ 322,66 0,00
ΔΧΥ 656,02 -1,84
ΣΑΓΔ 1.423,18 -0,21

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v