Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.503,98 -4,65
FTSEM 850,76 -1,36
FTSEA 376,38 -4,61
ΓΔ 630,32 -4,29
ASI 2.369,69 -1,02
ASIP 2.465,19 -3,62
FTSEB 229,58 -6,25
FTSED 2.318,33 -4,06
FTSEGTI 1.765,62 -3,36
FTSEMSFW 2.496,52 -1,48
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 977,25 -3,32
ΔΑΠ 3.908,58 -2,21
ΔΑΣ 1.431,07 -0,83
ΔΒΠ 2.160,39 -2,00
ΔΕΜ 48,14 -3,70
ΔΚΥ 2.166,07 -2,81
ΔΚΩ 3.675,51 -3,57
ΔΠΑ 2.714,14 -6,17
ΔΠΟ 8.006,18 -4,45
ΔΠΠ 8.198,70 -3,80
ΔΠΥ 4.093,61 -7,31
ΔΤΑ 1.259,08 -4,93
ΔΤΛ 3.646,54 -3,87
ΔΤΠ 7.856,08 -5,63
ΔΤΡ 303,33 -6,25
ΔΤΧ 794,30 -1,90
ΔΥΓ 418,48 0,00
ΔΧΥ 618,77 -3,99
ΣΑΓΔ 1.058,13 -4,29

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v