Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.188,94 0,39
FTSEM 1.382,02 0,65
FTSEA 535,79 0,40
ΓΔ 903,34 0,44
ASI 3.757,15 0,61
ASIP 3.475,40 0,79
FTSEB 441,27 -0,12
FTSED 3.049,05 0,75
FTSEGTI 2.489,69 0,93
FTSEMSFW 3.565,50 -0,25
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.398,91 0,48
ΔΑΠ 5.052,59 0,10
ΔΑΣ 2.032,99 -0,78
ΔΒΠ 3.716,17 0,39
ΔΕΜ 56,83 1,28
ΔΚΥ 3.354,64 1,15
ΔΚΩ 5.125,94 -0,02
ΔΠΑ 3.463,67 1,09
ΔΠΟ 8.951,12 0,73
ΔΠΠ 8.480,36 0,59
ΔΠΥ 8.151,29 -0,09
ΔΤΑ 1.931,50 0,36
ΔΤΛ 4.087,75 1,42
ΔΤΠ 11.014,67 0,15
ΔΤΡ 583,02 -0,12
ΔΤΧ 1.312,73 -0,17
ΔΥΓ 508,51 -0,91
ΔΧΥ 830,26 0,48
ΣΑΓΔ 1.520,01 0,44

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v