Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.522,05 -0,44
FTSEM 822,85 -1,28
FTSEA 382,24 0,06
ΓΔ 630,72 -0,36
ASI 2.286,53 -0,87
ASIP 2.333,58 -0,45
FTSEB 254,61 -2,07
FTSED 2.311,44 -0,52
FTSEGT 0,00 0,00
FTSEGTI 1.743,30 -0,32
FTSEMSFW 2.448,73 -0,74
FTSENTR 0,00 0,00
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 950,38 -0,68
ΔΑΠ 3.987,07 -0,29
ΔΑΣ 1.395,19 -0,57
ΔΒΠ 1.915,23 1,12
ΔΕΜ 47,86 0,31
ΔΚΥ 2.072,88 -1,05
ΔΚΩ 3.212,70 -0,58
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 0,00 0,00
ΔΠΑ 3.056,18 -1,45
ΔΠΟ 8.194,83 -1,17
ΔΠΥ 3.758,28 -1,56
ΔΤΑ 1.348,59 -1,68
ΔΤΛ 3.370,07 2,37
ΔΤΠ 8.558,43 1,75
ΔΤΡ 336,40 -2,07
ΔΤΧ 736,10 -0,09
ΔΥΓ 442,45 -1,67
ΔΧΜ 0,00 0,00
ΔΧΥ 661,41 -2,00
ΣΑΓΔ 1.054,77 -0,35

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v