Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.657,42 0,05
FTSEM 1.012,74 -0,96
FTSEA 415,76 -0,17
ΓΔ 700,43 0,14
ASI 2.670,67 -0,18
ASIP 2.743,82 -0,74
FTSEB 289,96 2,68
FTSED 2.431,93 -0,48
FTSEGTI 1.880,54 -0,65
FTSEMSFW 2.741,65 -0,29
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.087,91 -0,72
ΔΑΠ 4.055,05 1,81
ΔΑΣ 1.837,66 0,22
ΔΒΠ 2.615,49 0,07
ΔΕΜ 45,46 -1,20
ΔΚΥ 2.422,90 -1,10
ΔΚΩ 4.027,89 0,35
ΔΠΑ 2.616,51 0,28
ΔΠΟ 7.536,35 -2,49
ΔΠΠ 8.550,77 1,09
ΔΠΥ 6.186,49 -1,88
ΔΤΑ 1.328,53 -2,66
ΔΤΛ 3.614,93 0,74
ΔΤΠ 9.256,80 -1,06
ΔΤΡ 383,11 2,69
ΔΤΧ 867,76 -0,18
ΔΥΓ 434,28 0,81
ΔΧΥ 660,63 -1,05
ΣΑΓΔ 1.175,87 0,14

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v