Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.147,28 -0,54
FTSEM 1.441,63 -0,36
FTSEA 537,48 -0,27
ΓΔ 893,90 -0,40
ASI 4.101,34 -0,24
ASIP 3.420,42 0,55
FTSEB 414,18 -1,59
FTSED 3.059,92 -0,05
FTSEGTI 2.461,78 -0,49
FTSEMSFW 3.911,23 0,56
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.382,34 -0,05
ΔΑΠ 5.604,11 -1,57
ΔΑΣ 1.933,41 0,60
ΔΒΠ 3.828,40 -1,07
ΔΕΜ 53,81 0,60
ΔΚΥ 3.267,99 0,76
ΔΚΩ 4.921,12 0,17
ΔΠΑ 3.326,43 -1,48
ΔΠΟ 7.636,67 -0,14
ΔΠΠ 8.583,89 0,46
ΔΠΥ 7.413,05 -0,58
ΔΤΑ 1.926,63 -0,91
ΔΤΛ 4.366,74 -0,12
ΔΤΠ 12.097,42 1,39
ΔΤΡ 547,23 -1,59
ΔΤΧ 1.612,03 -0,51
ΔΥΓ 0,00 0,00
ΔΧΥ 783,93 0,15
ΣΑΓΔ 1.526,72 -0,40

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v