Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.117,11 0,25
FTSEM 1.342,58 0,65
FTSEA 526,50 0,26
ΓΔ 856,99 0,76
FTSEB 598,63 1,11
FTSEGT 2.368,89 0,86
FTSEGTI 2.286,76 0,90
FTSEMSFW 2.866,87 2,27
FTSENTR 959,48 0,25
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.196,67 1,12
ΔΑΠ 5.051,06 0,06
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.629,40 0,80
ΔΕΜ 76,61 -1,62
ΔΚΥ 2.926,46 0,82
ΔΚΩ 2.776,97 1,65
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 5.894,52 -0,48
ΔΠΑ 4.971,77 0,93
ΔΠΟ 9.220,39 1,07
ΔΠΥ 6.541,46 -2,25
ΔΤΑ 1.681,97 1,77
ΔΤΛ 3.402,18 0,49
ΔΤΠ 10.965,90 -2,16
ΔΤΡ 790,94 1,11
ΔΤΧ 1.017,56 1,76
ΔΥΓ 498,64 0,00
ΔΧΜ 9.266,03 0,34
ΔΧΥ 1.114,76 0,74
ΣΑΓΔ 1.395,79 0,76

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v