Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.699,55 -0,36
FTSEM 1.016,79 -1,21
FTSEA 421,39 -0,38
ΓΔ 645,24 -0,50
FTSEB 352,06 -0,88
FTSEGT 2.039,51 -0,29
FTSEGTI 2.086,84 -0,99
FTSEMSFW 2.304,21 0,46
FTSENTR 744,98 -0,36
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 941,21 -0,59
ΔΑΠ 3.091,18 0,24
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.016,98 -2,13
ΔΕΜ 64,72 0,00
ΔΚΥ 2.583,73 -0,62
ΔΚΩ 1.855,35 -1,15
ΔΜΕ 1.495,65 0,00
ΔΜΚ 3.918,37 0,42
ΔΠΑ 4.970,05 -0,17
ΔΠΟ 7.379,49 -0,02
ΔΠΥ 3.220,50 2,93
ΔΤΑ 1.465,16 -1,19
ΔΤΛ 3.011,31 0,64
ΔΤΠ 10.307,31 0,15
ΔΤΡ 465,16 -0,88
ΔΤΧ 744,74 -1,02
ΔΥΓ 485,41 -0,28
ΔΧΜ 8.189,93 0,00
ΔΧΥ 817,30 -1,90
ΣΑΓΔ 1.024,07 -0,50

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker