Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.721,65 0,28
FTSEM 1.083,82 -0,08
FTSEA 427,79 0,27
ΓΔ 655,10 0,16
FTSEB 321,09 1,02
FTSEGT 2.078,51 -0,06
FTSEGTI 2.129,95 0,09
FTSEMSFW 2.354,25 -0,13
FTSENTR 754,66 0,28
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 980,61 0,02
ΔΑΠ 3.211,22 -0,11
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.241,33 0,50
ΔΕΜ 70,22 2,14
ΔΚΥ 2.647,33 -0,11
ΔΚΩ 1.949,55 -0,65
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 4.493,59 0,74
ΔΠΑ 4.958,53 0,61
ΔΠΟ 7.855,04 -1,33
ΔΠΥ 3.675,65 -1,74
ΔΤΑ 1.534,22 0,18
ΔΤΛ 2.903,96 0,96
ΔΤΠ 10.818,05 0,20
ΔΤΡ 424,24 1,02
ΔΤΧ 795,70 0,40
ΔΥΓ 0,00 0,00
ΔΧΜ 9.707,42 -0,88
ΔΧΥ 820,75 0,08
ΣΑΓΔ 1.039,72 0,16

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker