Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.315,40 1,13
FTSEM 726,54 -0,34
FTSEA 326,57 1,07
ΓΔ 541,44 0,93
ASI 1.978,00 0,29
ASIP 1.916,41 -0,64
FTSEB 235,39 -3,38
FTSED 1.980,02 1,96
FTSEGT 1.672,33 3,93
FTSEGTI 1.436,30 1,98
FTSEMSFW 2.201,38 -0,56
FTSENTR 601,63 1,13
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 799,28 0,65
ΔΑΠ 3.628,95 -2,42
ΔΑΣ 1.494,85 6,23
ΔΒΠ 1.492,43 -0,73
ΔΕΜ 41,75 -3,71
ΔΚΥ 1.706,48 0,44
ΔΚΩ 2.413,92 1,15
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 4.557,07 -0,18
ΔΠΑ 2.838,14 1,23
ΔΠΟ 6.877,70 7,17
ΔΠΥ 3.654,43 -2,50
ΔΤΑ 1.039,81 -1,59
ΔΤΛ 3.146,19 9,38
ΔΤΠ 7.122,35 -1,39
ΔΤΡ 311,01 -3,38
ΔΤΧ 618,15 2,19
ΔΥΓ 429,87 0,00
ΔΧΜ 6.015,34 0,00
ΔΧΥ 670,11 -3,41
ΣΑΓΔ 888,84 0,93

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v