Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.144,00 -1,09
FTSEM 1.308,06 0,50
FTSEA 532,37 -1,05
ΓΔ 844,00 -1,09
FTSEB 585,57 -2,24
FTSEGT 2.321,54 -0,49
FTSEGTI 2.266,04 -0,03
FTSEMSFW 2.569,28 0,21
FTSENTR 941,35 -1,09
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.148,08 -0,53
ΔΑΠ 5.091,51 -0,69
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.643,73 -0,36
ΔΕΜ 69,24 -1,06
ΔΚΥ 2.640,16 1,18
ΔΚΩ 2.422,78 -1,29
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 5.349,54 -0,22
ΔΠΑ 5.444,46 -1,19
ΔΠΟ 8.598,99 -0,23
ΔΠΥ 4.566,78 0,33
ΔΤΑ 1.668,12 -1,58
ΔΤΛ 3.468,24 -0,71
ΔΤΠ 12.216,68 -0,80
ΔΤΡ 773,68 -2,24
ΔΤΧ 949,59 0,56
ΔΥΓ 0,00 0,00
ΔΧΜ 9.405,41 -0,46
ΔΧΥ 1.061,79 0,21
ΣΑΓΔ 1.343,44 -1,09

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v