Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 1.832,11 2,36
FTSEM 1.130,30 1,54
FTSEA 454,61 2,32
ΓΔ 698,74 2,60
FTSEB 444,19 3,42
FTSEGT 2.109,42 2,35
FTSEGTI 2.301,34 2,26
FTSEMSFW 2.343,41 -0,02
FTSENTR 800,54 2,36
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 982,91 2,28
ΔΑΠ 3.083,48 -0,22
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.209,24 2,31
ΔΕΜ 63,80 -1,76
ΔΚΥ 2.894,68 4,48
ΔΚΩ 1.957,50 1,93
ΔΜΕ 1.417,62 0,00
ΔΜΚ 3.926,60 -0,58
ΔΠΑ 5.175,58 3,20
ΔΠΟ 7.075,76 2,06
ΔΠΥ 3.542,04 4,01
ΔΤΑ 1.624,42 4,69
ΔΤΛ 2.945,25 2,79
ΔΤΠ 10.785,97 0,03
ΔΤΡ 586,89 3,42
ΔΤΧ 898,05 0,81
ΔΥΓ 384,33 0,59
ΔΧΜ 9.096,30 0,75
ΔΧΥ 926,17 2,77
ΣΑΓΔ 1.104,79 2,60

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker