Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.163,09 0,41
FTSEM 1.187,63 -0,30
FTSEA 536,06 0,39
ΓΔ 864,05 -0,28
FTSEB 634,79 -1,10
FTSEGT 2.400,36 -0,69
FTSEGTI 2.285,28 -0,62
FTSEMSFW 2.864,39 -0,03
FTSENTR 981,26 0,41
HCBPI 0,00 0,00
HCBTRI 0,00 0,00
HELMSI 1.177,22 -0,66
ΔΑΠ 4.601,08 0,45
ΔΑΣ 0,00 0,00
ΔΒΠ 2.570,62 -0,66
ΔΕΜ 73,35 0,69
ΔΚΥ 2.889,11 -0,89
ΔΚΩ 2.805,57 -0,79
ΔΜΕ 0,00 0,00
ΔΜΚ 5.772,15 -0,69
ΔΠΑ 5.091,13 -0,94
ΔΠΟ 9.496,27 -0,81
ΔΠΥ 6.578,89 -0,31
ΔΤΑ 1.656,20 -0,58
ΔΤΛ 3.682,94 -0,52
ΔΤΠ 10.803,33 5,10
ΔΤΡ 838,71 -1,10
ΔΤΧ 858,98 0,04
ΔΥΓ 504,15 0,00
ΔΧΜ 8.713,86 0,88
ΔΧΥ 949,61 -0,15
ΣΑΓΔ 1.408,56 -0,28

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v