Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κωδικός Τελ. Τιμή (%) Διαφορά
FTSE 2.163,62 0,70
FTSEM 1.429,45 0,86
FTSEA 536,26 0,47
ΓΔ 894,74 0,69
ASI 4.466,03 0,43
ASIP 3.382,16 0,92
ATHEX_ESG 1.016,84 0,82
FTSEB 431,68 2,30
FTSED 3.048,14 0,17
FTSEGTI 2.430,81 -0,11
FTSEMSFW 4.345,66 0,57
HCBPI 0,00 -100,00
HCBTRI 0,00 -100,00
HELMSI 1.365,30 0,90
ΔΑΠ 5.171,95 0,29
ΔΑΣ 1.878,47 0,43
ΔΒΠ 3.685,61 0,24
ΔΕΜ 51,22 1,25
ΔΚΥ 3.200,47 1,35
ΔΚΩ 4.893,19 1,18
ΔΠΑ 3.571,82 2,11
ΔΠΟ 7.588,57 -2,66
ΔΠΠ 8.665,76 0,56
ΔΠΥ 7.354,34 0,70
ΔΤΑ 2.122,84 0,68
ΔΤΛ 4.379,69 -0,78
ΔΤΠ 11.138,73 -0,78
ΔΤΡ 570,35 2,30
ΔΤΧ 1.814,26 1,29
ΔΥΓ 0,00 -100,00
ΔΧΥ 745,02 0,02
ΣΑΓΔ 1.529,20 0,69

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v