Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΟΜΟΛΟΓΑ

CMPB1
CPLPB1
CPLPB2
SBB1
ΑΡΑΙΓΟ1
ΑΤΤΙΚΑΟ1
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2
ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ3
ΔΕΛΤΕΧΟ1
ΕΛΧΑΟ1
ΛΑΜΔΑΟ1
ΛΑΜΔΑΟ2
ΜΛΣΟ1
ΜΛΣΟ2
ΜΛΣΟ3
ΜΟΗΟ1
ΜΥΤΙΛΟ2
ΝΟΒΑΛΟ1
ΟΠΑΠΟ2
ΠΡΕΜΙΑΟ1
ΠΡΟΝΤΕΑΟ1
ΡΟΕΝΟ1
ΤΕΝΕΡΓΧΟ2
Πατήστε κάποιο από τα σύμβολα "Δεικτών/Μετοχών" για να μεταφέρετε την ορατή περιοχή του ticker σε αυτό.
Πατήστε το για να ενημερωθούν οι τιμές και τα , για επιτάχυνση του ticker.
v