Κινήθηκαν   116

Ανωδικές   27

Πτωτικές   56

Αμετάβλητες   33

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

45.898.151.280

Πακέτα Ημέρας
3

Αξία
985.953

Όγκος
878.231

Αξία Συναλλαγών
37.654.741,81

Όγκος Συναλλαγών
28.891.471,00

Πράξεις Ημέρας
19.586,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 1.635,82  -1,39 
FTSEM 996,16  -1,00 
FTSEA 405,84  -1,38 
ΓΔ 625,69  -0,78 
FTSEB 344,12  -0,72 
FTSEGT 1.975,51  -0,08 
FTSEGTI 2.032,47  -0,40 
FTSEMSFW 2.260,80  0,40 
FTSENTR 715,39  -1,39 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 920,85  -0,50 
ΔΑΠ 2.816,33  -0,23 
ΔΑΣ 0,00  0,00 
ΔΒΠ 2.043,75  -1,92 
ΔΕΜ 63,52  -1,26 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.587,05  0,50 
ΔΚΩ 1.851,86  -0,52 
ΔΜΕ 1.534,67  2,61 
ΔΜΚ 3.737,05  -0,04 
ΔΠΑ 4.629,00  0,03 
ΔΠΟ 7.152,57  0,25 
ΔΠΥ 3.282,97  -0,02 
ΔΤΑ 1.420,93  -2,86 
ΔΤΛ 2.851,66  -0,38 
ΔΤΠ 9.718,64  -3,31 
ΔΤΡ 454,67  -0,72 
ΔΤΧ 756,66  -0,84 
ΔΥΓ 428,84  2,65 
ΔΧΜ 8.438,82  0,59 
ΔΧΥ 812,65  -0,53 
ΣΑΓΔ 990,02  -0,78 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΚΟΥΑΛ 0,230 14,43
ΠΛΑΚΡ 12,800 7,56
ΦΡΙΓΟ 0,151 6,34
ΕΝΤΕΡ 3,400 6,25
ΠΡΕΖΤ 4,980 5,96
ΜΟΤΟ 0,820 5,13
ΙΑΣΩ 0,886 4,73
ΙΝΤΕΤ 0,280 4,48
ΠΑΙΡ 0,185 3,93
ΒΥΤΕ 0,515 3,00
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΤΖΚΑ 1,000 -26,47
ΑΝΕΚ 0,043 -19,81
ΜΙΝ 0,162 -10,00
ΕΒΡΟΦ 0,570 -6,56
ΝΑΥΠ 0,446 -6,30
ΦΙΕΡ 0,180 -5,26
ΝΙΟΥΣ 0,336 -5,08
ΔΕΗ 1,270 -4,73
ΕΥΡΩΒ 0,485 -4,45
ΑΤΤ 0,127 -4,08
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 1,110 -2,55
ΕΥΡΩΒ 0,485 -4,45
ΟΤΕ 10,360 -0,38
ΜΟΗ 19,600 0,93
ΑΛΦΑ 1,210 1,85
ΟΠΑΠ 8,200 -3,19
ΠΕΙΡ 1,024 0,39
ΕΕΕ 26,040 -3,34
ΥΓΕΙΑ 0,950 0,00
ΜΠΕΛΑ 13,100 0,77
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΥΡΩΒ 0,485 -4,45
ΕΤΕ 1,110 -2,55
ΠΕΙΡ 1,024 0,39
ΑΛΦΑ 1,210 1,85
ΥΓΕΙΑ 0,950 0,00
ΜΙΓ 0,071 -2,48
ΙΝΛΟΤ 0,564 -3,09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,254 -0,63
ΟΤΕ 10,360 -0,38
ΔΕΗ 1,270 -4,73
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΙΝΤΕΤ 0,280 4,48
ΑΔΑΚ 16,360 -0,68
ΑΝΕΚ 0,043 -19,81
ΚΟΥΑΛ 0,230 14,43
ΜΕΡΚΟ 53,000 -2,21
ΑΒΕ 0,118 2,61
ΒΙΟΣΚ 0,318 0,32
ΚΤΗΛΑ 0,680 0,00
ΕΠΣΙΛ 1,980 -1,00
ΚΡΕΤΑ 0,458 0,00
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 1,110 -2,55
ΕΥΡΩΒ 0,485 -4,45
ΥΓΕΙΑ 0,950 0,00
ΠΕΙΡ 1,024 0,39
ΦΡΛΚ 4,850 -1,22
ΙΝΛΟΤ 0,564 -3,09
ΙΑΣΩ 0,886 4,73
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,254 -0,63
ΜΟΗ 19,600 0,93
ΕΠΣΙΛ 1,980 -1,00

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)