Κινήθηκαν   132

Ανοδικές   52

Πτωτικές   54

Αμετάβλητες   26

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

64.763.467.961

Πακέτα Ημέρας
13

Αξία
12.072.728

Όγκος
6.440.761

Αξία Συναλλαγών
60.493.986,56

Όγκος Συναλλαγών
25.176.093,00

Πράξεις Ημέρας
23.806,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 2.192,28  -0,01 
FTSEM 1.463,08  0,70 
FTSEA 540,82  -0,02 
ΓΔ 905,04  -0,05 
ASI 4.523,89  0,07 
ASIP 3.419,08  0,44 
ATHEX_ESG 1.033,48  0,04 
FTSEB 446,81  0,07 
FTSED 3.071,74  0,29 
FTSEGTI 2.453,72  -0,19 
FTSEMSFW 4.402,49  0,06 
HCBPI 0,00  -100,00 
HCBTRI 0,00  -100,00 
HELMSI 1.381,99  0,21 
ΔΑΠ 5.137,53  -0,19 
ΔΑΣ 1.935,01  0,70 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΒΠ 3.815,75  -0,17 
ΔΕΜ 50,55  -1,88 
ΔΚΥ 3.219,66  0,48 
ΔΚΩ 5.033,20  -0,32 
ΔΠΑ 3.614,86  -0,98 
ΔΠΟ 7.403,92  -0,53 
ΔΠΠ 8.540,08  0,04 
ΔΠΥ 7.250,96  -0,58 
ΔΤΑ 2.176,17  1,35 
ΔΤΛ 4.313,16  0,12 
ΔΤΠ 10.911,19  -0,55 
ΔΤΡ 590,34  0,07 
ΔΤΧ 1.913,29  2,49 
ΔΥΓ 0,00  -100,00 
ΔΧΥ 759,42  -0,55 
ΣΑΓΔ 1.547,39  -0,05 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΒΙΟΚΑ 1,570 10,56
ΚΜΟΛ 3,280 9,33
ΑΤΡΑΣΤ 4,900 6,52
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,645 5,74
ΚΟΥΕΣ 16,400 5,13
ΜΟΥΖΚ 0,660 4,43
ΠΕΡΦ 14,950 3,82
ΣΙΔΜΑ 3,000 3,45
ΣΠΙ 0,800 2,56
ΚΡΙ 8,300 2,47
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΤΕΚ 0,380 -8,65
ΣΠΥΡ 0,195 -7,14
ΦΒΜΕΖΖ 0,047 -4,32
ΛΑΒΙ 0,400 -3,85
ΜΟΤΟ 1,615 -3,29
ΑΤΤ 3,970 -3,17
ΜΑΣΟΠ 1,550 -3,13
ΙΛΥΔΑ 1,440 -3,03
ΠΑΙΡ 0,896 -2,40
ΙΝΚΑΤ 2,070 -2,36
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΥΡΩΒ 0,915 1,02
ΟΤΕ 15,350 0,13
ΕΤΕ 2,700 0,37
ΑΛΦΑ 1,136 -0,74
ΚΜΟΛ 3,280 9,33
ΤΕΝΕΡΓ 12,000 1,18
ΔΕΗ 9,255 -1,54
ΜΥΤΙΛ 15,550 -0,32
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 9,920 2,16
ΜΠΕΛΑ 13,050 -0,68
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΦΒΜΕΖΖ 0,047 -4,32
ΕΥΡΩΒ 0,915 1,02
ΑΛΦΑ 1,136 -0,74
ΚΜΟΛ 3,280 9,33
ΕΤΕ 2,700 0,37
ΠΕΙΡ 1,487 -0,60
ΜΙΓ 0,029 -2,02
ΑΔΜΗΕ 2,575 1,38
ΟΤΕ 15,350 0,13
ΔΕΗ 9,255 -1,54
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΚΡΙΤ 0,520 0,00
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,645 5,74
ΣΠΥΡ 0,195 -7,14
ΜΟΥΖΚ 0,660 4,43
ΦΒΜΕΖΖ 0,047 -4,32
ΙΛΥΔΑ 1,440 -3,03
ΚΜΟΛ 3,280 9,33
ΚΥΡΙΟ 1,350 0,37
ΝΙΚΑΣ 1,090 0,00
ΑΤΡΑΣΤ 4,900 6,52
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΦΒΜΕΖΖ 0,047 -4,32
ΕΚΤΕΡ 1,260 -0,40
ΠΕΡΦ 14,950 3,82
ΙΛΥΔΑ 1,440 -3,03
ΦΡΛΚ 3,970 -2,22
ΤΕΝΕΡΓ 12,000 1,18
ΑΔΜΗΕ 2,575 1,38
ΣΙΔΜΑ 3,000 3,45
ΙΚΤΙΝ 0,820 0,12
ΕΤΕ 2,700 0,37

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)

v