Κινήθηκαν   99

Ανοδικές   26

Πτωτικές   57

Αμετάβλητες   16

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

57.834.679.107

Πακέτα Ημέρας
2

Αξία
1.091.279

Όγκος
112.852

Αξία Συναλλαγών
17.736.615,42

Όγκος Συναλλαγών
4.113.795,00

Πράξεις Ημέρας
8.051,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 2.162,81  0,39 
FTSEM 1.186,14  -0,42 
FTSEA 535,98  0,37 
ΓΔ 863,67  -0,32 
FTSEB 633,43  -1,31 
FTSEGT 2.398,70  -0,76 
FTSEGTI 2.281,57  -0,78 
FTSEMSFW 2.859,21  -0,22 
FTSENTR 981,13  0,39 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 1.177,03  -0,68 
ΔΑΠ 4.601,08  0,45 
ΔΑΣ 0,00  0,00 
ΔΒΠ 2.566,45  -0,82 
ΔΕΜ 72,34  -0,70 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.883,77  -1,07 
ΔΚΩ 2.803,73  -0,86 
ΔΜΕ 0,00  0,00 
ΔΜΚ 5.769,61  -0,74 
ΔΠΑ 5.091,13  -0,94 
ΔΠΟ 9.485,90  -0,91 
ΔΠΥ 6.578,89  -0,31 
ΔΤΑ 1.655,96  -0,60 
ΔΤΛ 3.685,69  -0,45 
ΔΤΠ 10.836,58  5,42 
ΔΤΡ 836,91  -1,31 
ΔΤΧ 859,85  0,14 
ΔΥΓ 504,15  0,00 
ΔΧΜ 8.713,86  0,88 
ΔΧΥ 949,41  -0,17 
ΣΑΓΔ 1.407,93  -0,32 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΙΝΤΕΚ 0,950 11,11
ΝΙΟΥΣ 0,482 6,17
ΕΕΕ 29,040 5,48
ΦΙΕΡ 0,545 4,81
ΑΣΤΑΚ 7,250 3,57
ΜΠΤΚ 0,160 3,23
ΣΙΔΜΑ 0,484 2,98
ΔΡΟΜΕ 0,359 2,57
ΚΟΥΑΛ 0,186 2,20
ΒΙΟΣΚ 0,383 1,86
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΒΑΡΓ 0,128 -20,00
ΑΕΓΕΚ 0,047 -19,83
ΛΙΒΑΝ 0,065 -18,75
ΣΑΤΟΚ 0,031 -12,68
ΕΛΓΕΚ 0,310 -8,82
ΦΟΡΘ 0,430 -8,51
ΑΒΕ 0,218 -5,22
ΙΝΛΟΤ 0,395 -3,19
ΕΛΣΤΡ 1,400 -3,11
ΣΠΥΡ 0,208 -2,80
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΕΕ 29,040 5,48
ΟΠΑΠ 9,645 -0,57
ΑΛΦΑ 1,769 -0,95
ΟΤΕ 13,390 -0,45
ΜΠΕΛΑ 18,160 -1,14
ΕΥΡΩΒ 0,891 -1,98
ΕΤΕ 2,834 -0,56
ΛΑΜΔΑ 7,190 0,56
ΠΕΙΡ 2,906 -1,89
ΜΟΗ 21,220 -0,84
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑ 1,769 -0,95
ΕΥΡΩΒ 0,891 -1,98
ΜΙΓ 0,091 0,55
ΟΠΑΠ 9,645 -0,57
ΕΤΕ 2,834 -0,56
ΕΕΕ 29,040 5,48
ΠΕΙΡ 2,906 -1,89
ΙΝΛΟΤ 0,395 -3,19
ΔΕΗ 3,078 -1,09
ΛΑΜΔΑ 7,190 0,56
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΦΙΕΡ 0,545 4,81
ΕΛΣΤΡ 1,400 -3,11
ΜΛΣ 1,130 1,80
ΚΜΟΛ 1,600 0,00
ΔΡΟΜΕ 0,359 2,57
ΜΟΝΤΑ 0,580 1,75
ΠΑΠ 1,670 -2,05
ΕΕΕ 29,040 5,48
ΙΝΛΟΤ 0,395 -3,19
ΤΖΚΑ 3,900 0,00
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΜΛΣ 1,130 1,80
ΦΙΕΡ 0,545 4,81
ΛΑΜΔΑ 7,190 0,56
ΕΛΤΚ 3,300 0,00
ΙΝΛΟΤ 0,395 -3,19
ΠΡΟΦ 3,750 1,35
ΕΕΕ 29,040 5,48
ΜΙΓ 0,091 0,55
ΑΛΦΑ 1,769 -0,95
ΙΚΤΙΝ 1,026 -0,97

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)

v