Μια αποκλειστική συνεργασία του Euro2day.gr

Κινήθηκαν   132

Ανοδικές   77

Πτωτικές   19

Αμετάβλητες   36

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

47.286.412.399

Πακέτα Ημέρας
6

Αξία
5.009.616

Όγκος
5.540.063

Αξία Συναλλαγών
61.113.317,20

Όγκος Συναλλαγών
29.445.928,00

Πράξεις Ημέρας
21.198,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 1.676,79  1,48 
FTSEM 1.042,21  1,67 
FTSEA 416,47  1,49 
ΓΔ 630,17  1,76 
FTSEB 295,33  4,84 
FTSEGT 2.027,08  1,04 
FTSEGTI 2.087,46  1,07 
FTSEMSFW 2.250,43  1,52 
FTSENTR 735,00  1,48 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 934,60  1,20 
ΔΑΠ 3.037,95  1,91 
ΔΑΣ 0,00  0,00 
ΔΒΠ 2.076,70  2,60 
ΔΕΜ 66,30  0,00 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΚΥ 2.620,46  1,04 
ΔΚΩ 1.846,24  1,39 
ΔΜΕ 0,00  0,00 
ΔΜΚ 4.233,76  0,85 
ΔΠΑ 4.961,91  0,22 
ΔΠΟ 7.368,18  -0,90 
ΔΠΥ 3.358,67  1,43 
ΔΤΑ 1.468,24  1,36 
ΔΤΛ 3.030,58  2,90 
ΔΤΠ 10.797,53  0,25 
ΔΤΡ 390,20  4,84 
ΔΤΧ 748,77  1,50 
ΔΥΓ 0,00  0,00 
ΔΧΜ 8.671,96  2,03 
ΔΧΥ 764,43  1,64 
ΣΑΓΔ 1.000,16  1,76 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΚΡΕΤΑΔ 0,015 78,57
ΑΝΕΚ 0,060 10,19
ΟΛΥΜΠ 2,200 10,00
ΕΛΒΕ 3,680 9,52
ΧΑΙΔΕ 0,530 9,50
ΚΟΡΔΕ 0,346 9,49
ΦΙΕΡ 0,173 9,49
ΦΡΙΓΟ 0,116 9,43
ΚΑΡΤΖ 7,000 9,38
ΚΡΕΤΑ 0,948 9,22
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΤΕΚ 0,456 -9,70
ΝΙΟΥΣ 0,358 -9,60
ΣΠΙ 0,186 -7,92
ΒΙΟΚΑ 0,500 -3,85
ΑΝΔΡΟ 20,600 -3,74
ΚΛΜ 0,682 -3,40
ΛΕΒΠ 0,250 -3,10
ΙΚΤΙΝ 4,880 -2,79
ΜΠΕΛΑ 13,700 -2,14
ΦΟΡΘ 0,096 -2,04
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΟΠΑΠ 8,510 1,19
ΟΤΕ 11,010 2,90
ΑΛΦΑ 0,990 6,45
ΕΥΡΩΒ 0,490 2,94
ΕΤΕ 0,965 4,89
ΜΟΗ 21,250 0,00
ΤΙΤΚ 20,450 0,25
ΜΥΤΙΛ 8,140 2,65
ΕΛΠΕ 7,710 0,78
ΠΕΙΡ 0,630 1,94
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΥΡΩΒ 0,490 2,94
ΑΛΦΑ 0,990 6,45
ΕΤΕ 0,965 4,89
ΠΕΙΡ 0,630 1,94
ΟΠΑΠ 8,510 1,19
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,294 0,15
ΟΤΕ 11,010 2,90
ΜΙΓ 0,070 1,45
ΑΝΕΜΟΣ 1,600 0,00
ΕΧΑΕ 3,620 1,69
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΚΡΕΤΑΔ 0,015 78,57
ΑΚΡΙΤ 0,278 0,00
ΚΡΕΤΑ 0,948 9,22
ΑΑΑΠ 0,665 0,76
ΚΟΡΔΕ 0,346 9,49
ΕΛΒΕ 3,680 9,52
ΔΟΜΙΚ 0,059 0,00
ΑΝΕΚ 0,060 10,19
ΣΕΛΟ 0,042 2,91
ΕΒΡΟΦ 0,720 8,27
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΑΑΠ 0,665 0,76
ΟΠΑΠ 8,510 1,19
ΠΕΙΡ 0,630 1,94
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,294 0,15
ΕΧΑΕ 3,620 1,69
ΑΝΕΜΟΣ 1,600 0,00
ΑΛΚΑΤ 1,600 0,00
ΚΡΕΤΑΔ 0,015 78,57
ΕΤΕ 0,965 4,89
ΑΛΦΑ 0,990 6,45

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)