Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κινήθηκαν   98

Ανοδικές   27

Πτωτικές   61

Αμετάβλητες   10

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

51.260.550.645

Πακέτα Ημέρας
0

Αξία
0

Όγκος
0

Αξία Συναλλαγών
13.686.284,74

Όγκος Συναλλαγών
6.837.421,00

Πράξεις Ημέρας
9.280,00

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑ

Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
FTSE 1.793,77  -1,49 
FTSEM 1.061,67  -1,17 
FTSEA 440,99  -1,36 
ΓΔ 754,67  -1,31 
ASI 2.900,29  -0,63 
ASIP 2.873,11  -0,51 
FTSEB 333,38  -3,30 
FTSED 2.626,26  -0,87 
FTSEGTI 2.010,92  -0,59 
FTSEMSFW 3.070,22  -0,18 
HCBPI 0,00  0,00 
HCBTRI 0,00  0,00 
HELMSI 1.145,31  -0,79 
ΔΑΠ 4.344,64  -1,69 
ΔΑΣ 1.993,13  0,40 
ΔΒΠ 2.911,58  -1,67 
Δείκτης Τιμή Διαφορά(%)
ΔΕΜ 48,47  0,12 
ΔΚΥ 2.653,48  -0,31 
ΔΚΩ 4.450,96  -0,76 
ΔΠΑ 3.016,21  -1,41 
ΔΠΟ 7.166,66  0,48 
ΔΠΠ 8.703,73  -0,64 
ΔΠΥ 5.479,75  -0,55 
ΔΤΑ 1.620,78  -1,85 
ΔΤΛ 3.364,60  -1,28 
ΔΤΠ 9.375,08  -0,70 
ΔΤΡ 440,48  -3,30 
ΔΤΧ 1.077,43  -0,87 
ΔΥΓ 440,86  0,00 
ΔΧΥ 709,40  -1,65 
ΣΑΓΔ 1.269,13  -1,31 

ΜΕΤΟΧΕΣ

Top Ανόδου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΣΑΤΟΚ 0,027 17,78
ΠΡΔ 0,226 8,65
ΦΙΕΡ 0,463 5,23
ΙΝΤΕΚ 2,620 4,80
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,478 3,87
ΡΕΒΟΙΛ 0,950 3,71
ΣΠΕΙΣ 5,760 2,86
ΜΑΣΟΠ 1,750 2,34
ΤΖΚΑ 2,640 2,33
ΦΡΙΓΟ 0,102 2,00
Top Πτώσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΝΙΟΥΣ 0,510 -13,56
ΚΟΡΔΕ 0,224 -13,51
ΛΑΒΙ 0,424 -10,92
ΜΟΝΤΑ 0,323 -9,78
ΜΠΤΚ 0,360 -5,26
ΣΠΙ 0,530 -4,50
ΑΒΑΞ 0,582 -4,12
ΕΤΕ 1,894 -4,03
ΒΙΟΚΑ 0,730 -3,95
ΑΒΕ 0,268 -3,94
Top Αξίας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΕΤΕ 1,894 -4,03
ΑΛΦΑ 0,755 -2,96
ΟΤΕ 12,160 -1,30
ΜΥΤΙΛ 11,960 -1,81
ΟΠΑΠ 10,300 -1,81
ΜΠΕΛΑ 13,090 0,69
ΠΕΙΡ 0,916 -1,31
ΔΕΗ 6,770 -2,03
ΤΕΝΕΡΓ 14,100 0,71
ΕΥΡΩΒ 0,551 -3,26
Top Όγκου
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΑΛΦΑ 0,755 -2,96
ΕΥΡΩΒ 0,551 -3,26
ΕΤΕ 1,894 -4,03
ΠΕΙΡ 0,916 -1,31
ΜΙΓ 0,033 -0,89
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,113 0,71
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,478 3,87
ΟΤΕ 12,160 -1,30
ΔΕΗ 6,770 -2,03
ΜΥΤΙΛ 11,960 -1,81
Top Διακύμανσης
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΝΙΟΥΣ 0,510 -13,56
ΚΟΡΔΕ 0,224 -13,51
ΙΝΤΕΚ 2,620 4,80
ΕΛΓΕΚ 0,265 0,00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,478 3,87
ΣΠΥΡ 0,216 1,41
ΚΥΡΙΟ 1,010 1,41
ΚΛΜ 0,588 -0,34
ΕΤΕ 1,894 -4,03
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,113 0,71
Top Εμπορευσιμότητας
Κωδικός Τιμή Διαφορά(%)
ΙΝΤΕΚ 2,620 4,80
ΑΣΚΟ 2,340 1,30
ΚΥΡΙΟ 1,010 1,41
ΑΛΦΑ 0,755 -2,96
ΕΤΕ 1,894 -4,03
ΚΑΙΡΟΜΕΖ 0,113 0,71
ΚΕΚΡ 3,060 -3,62
ΠΕΙΡ 0,916 -1,31
ΜΥΤΙΛ 11,960 -1,81
ΕΚΤΕΡ 0,780 -0,26

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

Οι ανωτέρω πίνακες απεικονίζουν τις μετοχές με τις μεγαλύτερες θετικές(TOP) ή αρνητικές (BOTTOM) μεταβολές τιμής, σε ποσοστιαία και απόλυτα μεγέθη, καθώς και τις μετοχές που παρουσιάζουν μεγάλο όγκξο ή αξία συναλλαγών είτε αυτές κινούνται ανοδικά(TOP) είτε πτωτικά(ΒΟΤΤΟΜ)

v