Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Τρι 2 Απρ

Βολές για Attica Asset Management, Επίλεκτο και Paperpack

ATTICA ASSET MANAGEMENT. Η εταιρεία Ypsilon, συμφερόντων του γνωστού επιχειρηματία Παύλου Βαρδινογιάννη, πληροφορούμεθα ότι έχει δώσει την υψηλότερη προσφορά για την απόκτηση της Attica Asset Management.

Τώρα απομένει να δούμε το αν και πότε θα ολοκληρωθεί το deal.

PAPERPACK. Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 3,5% και διαμόρφωση του EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) άνω των 3 εκατ. ευρώ (2,25 εκατ. το 2018) προβλέπει για φέτος η Paperpack.

H μείωση των περυσινών κερδών (παρά την αύξηση των πωλήσεων) οφείλεται ως ένα βαθμό σε έκτακτα αποτελέσματα. 

Με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης στο ΧΑ και τα κέρδη του 2018 (761 χιλ. ευρώ), το P/E διαμορφώνεται στο 16,2 και η μερισματική απόδοση (0,15 ευρώ φέτος) στο 4,8%.


ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ. Δύο σημεία ξεχωρίζουν από τη λεπτομερή ανάγνωση των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων της Επίλεκτος που δημοσιεύτηκαν χθες. Πρώτον, οι ανοδικές προοπτικές στον κλάδο της ενέργειας: «Ο σταθµός βιοαερίου βρίσκεται ήδη στο στάδιο της δοκιµαστικής λειτουργίας και αναµένεται η έκδοση της αδείας λειτουργίας πριν το τέλος της χρήσης 30.06.2019. Η µονάδα βιοαερίου, όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, εκτιμάται ότι θα αποφέρει ετήσια έσοδα της τάξεως των 8 εκατ. ευρώ και κέρδη της τάξεως των 2 εκατ. ετησίως. Ήδη κατά την περίοδο της δοκιµαστικής λειτουργίας έχει συνεισφέρει στα αποτελέσµατα του εξαµήνου κέρδη άνω των 50 χιλ. ευρώ» αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Δεύτερον, ο έντονος προβληματισμός για την πορεία του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου: «Η διοίκηση της µητρικής εταιρείας εξετάζει και µελετά χωριστά όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας ανά κλάδο, ούτως ώστε να εκτιµηθεί το αποτέλεσμα χωριστά και να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση και µελέτη στους ζηµιογόνους κλάδους και να µελετηθεί η βιωσιµότητα αυτών. Επίσης υλοποιείται ταυτόχρονα πλάνο αναδιοργάνωσης όλων των λειτουργικών κέντρων κόστους της κλωστοϋφαντουργίας για τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας της».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v