Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Φεβ 20 2012

Τι γίνεται με τις επενδύσεις του Συνεγγυητικού;

«Η προστασία των επενδυτών και η διατήρηση της εμπιστοσύνης τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχουν μεγάλη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς».

Αναφορά που αποτελεί βασική προϋπόθεση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Μέχρις εδώ καλά, καθώς, σύμφωνα με το lobbystasgr.blogspot.com, τίθενται εύλογα ερωτήματα για το «πόσα εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί σε έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, σε ομόλογα αλλά και σε τραπεζικούς τίτλους την τελευταία πενταετία».

Άραγε, αυτή η επενδυτική κίνηση του συνεγγυητικού είναι κερδοφόρα, ή μετρά ζημίες; Άραγε, ποιοι αποφάσισαν γι' αυτές τις επενδύσεις, μήπως κάποια επενδυτική επιτροπή; Και αν ναι, ποια ήταν ονομαστικά τα μέλη της; Υπήρξαν προμήθειες όπως είθισται σε όλες τις συναλλαγές αυτής της μορφής; Και αν ναι, σε ποιο ύψος κυμάνθηκαν;

Οι συναλλαγές αυτές, με τη μορφή επενδυτικών προϊόντων, μέσω ποιων εταιρειών έγιναν, τραπεζών και χρηματιστηριακών και εν τέλει τι σημαίνει η επιφύλαξη του ορκωτού πως «από τον έλεγχο προέκυψε πως στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του ισολογισμού περιλαμβάνεται ποσό 15.684.806, 56 ευρώ που αφορά την αξία οικοπέδων και ποσό 9.408.465,24 ευρώ που αφορά την αξία κτιρίων του νομικού προσώπου»;

Προκύπτει, σύμφωνα με την επιφύλαξη του ορκωτού, φούσκωμα της αξίας των παγίων; Και αν ναι, για ποιον λόγο;

Αυτά... Γιατί τα κεφάλαια του Συνεγγυητικού είναι χρήματα των μελών του, που σε μια δύσκολη συγκυρία, όπως αυτήν που περνά και η χρηματιστηριακή αγορά, χρήζουν της δέουσας προσοχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v