Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανάλυση της Omega Bank για τη Yalco

Ευοίωνες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης για τον όμιλο της Yalco, αναφέρει σε ανάλυσή της με ημερομηνία 23/1/2004 η Omega Bank, με την οποία ξεκινά την κάλυψη της εταιρίας, εκτιμώντας ότι η κερδοφορία της Yalco θα παρουσιάσει ετήσια αύξηση για την περίοδο 2003-2004 της τάξεως του 35,3%.

Ανάλυση της Omega Bank για τη Yalco
Ευοίωνες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης για τον όμιλο της Yalco, αναφέρει σε ανάλυσή της με ημερομηνία 23/1/2004 η Omega Bank, η οποία ξεκινά την κάλυψη της εταιρίας.

Πιο ειδικά, η Omega εκτιμά πως η κερδοφορία της Yalco θα παρουσιάσει ετήσια αύξηση για την περίοδο 2003-2004 της τάξεως του 35,3% (μη υπολογίζοντας την υπεραξία θυγατρικών της εταιρειών ύψους 1,384 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) θα είναι κατά 18% υψηλότερα λόγω της διατήρησης των οικονομιών κλίμακας για το ίδιο διάστημα.

Εξάλλου, οι εκτιμήσεις της διοίκησης για την περίοδο 2003-2004, όπως επισημαίνει η Omega, υποδηλώνουν αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρίας (η οποία αντιπροσωπεύει το 85% των πωλήσεων του ομίλου) κατά 9,1% περίπου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της ζήτησης για προϊόντα επαγγελματικού εξοπλισμού από μέρους νέων και αναβαθμισμένων ξενοδοχειακών μονάδων.

Παράλληλα, η διοίκηση προσδοκά τον διπλασιασμό των πωλήσεων εξωτερικού για την επόμενη διετία και διεύρυνση της γκάμας προϊόντων στην εγχώρια αγορά.

Όσον αφορά την πορεία των θυγατρικών της, η κάμψη του κλάδου λιανικής και τα συμπιεσμένα περιθώρια κερδών λόγω του ανταγωνισμού επηρέασαν δυσμενώς τα αποτελέσματα των εταιριών Omnishop και Excel αντίστοιχα. Επιπλέον το διάστημα του 2002 τα μεγέθη του ομίλου της Υalco επιβαρύνθηκαν κατά 1,39 εκατ. ευρώ με ζημίες της απορροφηθείσας και βασικού ανταγωνιστή της Vellifest.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εξαγωγή ειδών οικιακής χρήσης, αντιπροσωπεύοντας παράλληλα παρεμφερή προϊόντα οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Επίσης, μέσω των σημαντικών εγκαταστάσεων και των ιδιόκτητων οικοπέδων η εταιρία παρέχει αποθηκευτικές, καθώς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics.

Η Yalco, σύμφωνα με την έκθεση της Οmega, έχει τη δυνατότητα κάλυψης της εγχώριας αγοράς, ενώ θετικά αναμένεται να συμβάλει η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην αναπροσαρμογή των παγίων εγκαταστάσεών της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v