Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜIG: Το ενημερωτικό της αύξησης κεφαλαίου

Από 22/06/2007 έως και 06/07/2007 ορίστηκε η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Investment Group, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος ορίζεται από 22/06/2007 έως και 02/07/2007. Κατεβάστε το ενημερωτικό της αύξησης κεφαλαίου.

ΜIG: Το ενημερωτικό της αύξησης κεφαλαίου
Από 22/06/2007 έως και 06/07/2007 έχει οριστεί η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Marfin Investment Group, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 22/06/2007 έως και 02/07/2007.

Τα 55.332.877 δικαιώματα που εισάγονται θα έχουν ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος 136,65 ευρώ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 774.660.278 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ, σε αναλογία 14 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης εκάστης 6,70 ευρώ, ενώ σύμβουλος έκδοσης είναι η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα συνολικά έσοδα από την αύξηση θα ανέλθουν στα 5,19 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2007 και εφεξής.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την παρούσα ΑΜΚ θα διατεθούν για την ανάπτυξη της MIG με την περαιτέρω ενίσχυση των διαθέσιμων ιδίων κεφαλαίων καθώς και τη χρηματοδότηση νέων δραστηριοτήτων της, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο της αύξησης.

Η εταιρία προτίθεται να επενδύσει σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία αλλά και σε άλλες επιλεγμένες χώρες όπως η Εσθονία, η Ρωσία και η Ουκρανία.

Στην περίπτωση που μέρος των εσόδων δεν έχει επενδυθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου χρόνου από την ολοκλήρωση της αύξησης η εταιρία σκοπεύει να επιστρέψει τα μη επενδεδυμένα κεφάλαια στους μετόχους με την επιφύλαξη νομικών και περιοριστικών κανονισμών.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό, στους κινδύνους που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι δυνητικοί επενδυτές περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη MIG και την επενδυτική στρατηγική της, με τη διαχειριστική της ομάδα αλλά και τη φορολογία.

Ακόμα υπάρχουν κίνδυνοι που σχετίζονται με επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εστίαση, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, τα ακίνητα αλλά και ο τομέας λιανικής.

Η MPB ενημέρωσε το Δ.Σ. της εκδότριας σχετικά με την πρόθεσή της να μη συμμετάσχει στην ΑΜΚ, ενώ η MIG αναμένει ότι θα υπογραφεί Συμφωνία Τοποθέτησης με τις Deutsche Bank, Merrill Lynch και Citigroup.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της εταιρίας το 2006 τα καθαρά κέρδη προσέγγισαν τα 257,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα τα 547 εκατ. ευρώ. Το 2005 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 32,4 εκατ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα στα 72,2 εκατ. ευρώ.

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της MIG έχει ως πρόεδρο τον κ. Εμμ. Ξανθάκη, αντιπρόεδρο (μη εκτελεστικό μέλος) τον κ. Soud Ba’alaway, ενώ ο κ. Ανδρ. Βγενόπουλος είναι επίσης αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v