Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Profile

Στο διάστημα 8-10 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται οι δημόσιες εγγραφές για την είσοδο της Profile στη ΝΕΧΑ. Το εύρος τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ 2,8 έως 3,2 ευρώ. Πού θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια, ποιοί είναι οι βασικοί μέτοχοι ποιές είναι οι προβλέψεις για το 2003.

Το ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Profile
Στο διάστημα από 8 έως 10 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την είσοδο της εταιρίας Profile στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά.

Το εύρος της τιμής διάθεσης της μετοχής ορίστηκε μεταξύ και 2,8 και 3,20 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμβουλος έκδοσης και συντονιστής κύριος ανάδοχος της έκδοσης είναι η Alpha Finance, ενώ η Eurobank έχει αναλάβει το ρόλο του ειδικού διαπραγματευτή.

Η εταιρία θα διαθέσει 1.568.240 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 1.493.570 μετοχές θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό, ενώ οι υπόλοιπες 74.670 μετοχές θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση σε συνεργάτες και υπαλλήλους της εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση των δημοσίων εγγραφών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα διαιρείται σε 7.835.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,3 ευρώ η καθεμία.

Η εταιρία Profile δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής λογισμικού (software) χρηματοοοικονομικών εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών υποστήριξης, καθώς και την αντιπροσώπευση-υποστήριξη αντίστοιχων εφαρμογών του εξωτερικού. Οι εφαρμογές της εταιρίας απευθύνονται κυρίως σε τράπεζες, χρηματιστηριακές, ΑΕΔΑΚ, εταιρίες επενδύσεων, ΑΕΠΕΥ καθώς και σε ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας το 32% περίπου των πωλήσεών της αφορά τρεις εταιρίες, την Nova Bank, τη Alpha Bank και τη BITO Consulting.

Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχει με ποσοστό 74,11% ο κ. Χ. Στασινόπουλος, με 12% η Global Capital Investors και με ποσοστό 4,55% η κα Α. Αγγελίδου. Με την ολοκλήρωση των δημοσίων εγγραφών το ποσοστό του κ. Στασινόπουλου θα διαμορφωθεί στο 55,91%, της Global Capital Investors στο 9% και της κας Αγγελίδου στο 3,64%. Το υπόλοιπο ποσοστό μοιράζονται άλλα 8 φυσικά πρόσωπα με ποσοστό μικρότερο του 3%.

Tα κεφάλαια τα οποία θα αντλήσει η εταιρία από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδό της στη ΝΕΧΑ αναμένεται να χρηματοδοτήσουν το μεγαλύτερο μέρος του τριετούς επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας ύψους 6,1 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα αφορά μεταξύ άλλων στην επέκταση υπάρχοντος λογισμικού ύψους 1,45 εκατ. ευρώ, την ανάπτυξη νέων προϊόντων ύψους 1,87 εκατ. ευρώ, την επέκταση των δραστηριοτήτων σε χώρες του εξωτερικού, ύψους 760 χιλ. ευρώ και την ανανέωση του τεχνικού εξοπλισμού ύψους 705 χιλ. ευρώ.

Στους στόχους της διοίκησης, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, είναι η αύξηση των πωλήσεων και κερδών πάνω από 50% και η αύξηση της διείσδυσης των υπαρχόντων προϊόντων της. Επιπλέον στοχεύει στην επέκταση των πωλήσεων σε προϊόντα τηλεφωνικών υπηρεσιών, η εισαγωγή νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά, η επέκταση των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της εταιριών.

Για την τρέχουσα χρήση η εταιρία προσδοκά κύκλο εργασιών ύψους 5 εκατ. ευρώ έναντι 4,54 εκατ. ευρώ του 2002 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 10% ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδοκάται να προσεγγίσουν τα 1,63 εκατ. ευρώ έναντι 1,52 εκατ. ευρώ του 2002.

Σε ενοποιημένη βάση, οι προβλέψεις αναφέρουν ότι ο κύκλος εργασιών αναμένεται να προσεγγίσει τα 9,5 εκατ. ευρώ από 7,8 εκατ. ευρώ του 2002 σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 21%, ενώ τα κέρδη προ φόρων προσδοκάται να αυξηθούν κατά 24% και να ανέλθουν στα 1,92 εκατ. ευρώ από 1,54 εκατ. ευρώ του 2002.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v