Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

Η Εταιρία  αποφάσισε  την εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου προς ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας τριμελούς επιτροπής και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 4 του Ν.3016/2002.

Το νέο Μέλος είναι ο κ. Αθανάσιος Ι. Κουκουλίτσιος- Οικονομολόγος και κατόχος τίτλου Μεταπτυχιακού Σπουδών MSC IN ACCOUNTING & FINANCE KINGSTON UNIVERSITY LONDON, ο οποίος δεν είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Συνεπώς η Επιτροπή Ελέγχου γίνεται 4μελής και αποτελείται από τους κάτωθι:

  1. Πανηγυριτζόγλου Βασίλειο. Οικονομολόγο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
  2. Φλώρος Βασίλειος. Υποστράτηγο Ε.Α., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
  3. Χατζηευθυμίου Ιωάννη, Δικηγόρο, Μη εκτελεστικό Μέλος
  4. Κουκουλίτσιο Αθανάσιο, Οικονομολόγο., Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου εξελέγει ο Κος Αθανάσιος Ι.Κουκουλίτσιος  Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

 Λάρισα 24/7/2019

 Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v