ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι η Ateria Ventures Ltd, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, προέβη την 23/12/2019 σε αγορά 238.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 1.903.381,20 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v