Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ENTERSOFT: Τιμή διάθεσης μετοχής

Η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 05.02.2020, ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού (EE) 2017/1129 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/3.7.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 544.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (οι Νέες Μετοχές), εκ των οποίων οι 516.800 μέσω Δημόσιας Προσφοράς και οι 27.200 μέσω προσφοράς σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων.
Η τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς ορίστηκε σε €7,00 ανά Νέα Μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v