ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Ενεχυρίαση 10.570.169 μετοχών από FREZIA LTD

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 19 παρ. 7(α) του Κανονισμού 596/2014 και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε από την μέτοχό της, εταιρεία με την επωνυμία FREZIA LTD, η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (MYTILINEOS) ανακοινώνει ότι η FREZIA LTD προέβη στις 06.03.2020 σε ενεχυρίαση 10.570.169 μετοχών εκδόσεως της MYTILINEOS. Η FREZIA LTD διατηρεί τα δικαιώματα ψήφου των παραπάνω μετοχών.

Η FREZIA LTD αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του Κανονισμού 596/2014, με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο (Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της MYTILINEOS) και με τον κ. Φώτιο Σπυράκο (Γενικό Διευθυντή Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v