Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡΟΣ/ΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 30/05/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, προέβη μέσω της ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ σε αγορά ιδίων μετοχών όπως αναλύονται παρακάτω:

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 14ης Απριλίου 2020 προέβη σε αγορά 100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,38 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 38,00 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 16ης Απριλίου 2020 προέβη σε αγορά 20 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,396 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 7,92 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v