Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΚΤΙΝΟΣ: Διευκρινίσεις επί των οικονομικών καταστάσεων

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, σχετικά με τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2019, τα οποία δημοσιοποίησε χθες, διευκρινίζει τα κάτωθι:

Οι υποχρεώσεις προς τα μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά στελέχη αξίας 2,528 εκ. ευρώ, που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019,  αφορούν μη ληφθέντα μερίσματα προηγουμένων χρήσεων των βασικών μετόχων της εταιρίας, μέρος του οποίου ακόμη δεν εισέπραξαν, αφού έχουν τη διακριτική ευχέρεια να το πράξουν, όποτε αυτοί το επιθυμούν, δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v